Jászfényszaru templom
Templombelső
Felirat a templomhajó építéséről (1702)
A csodálatos kenyérszaporítás

Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony

Közreadta Kollár Csaba, vasárnap, 2024, január 28 - 16:53
Urunk bemutatása

Ezen az ünnepen arra emlékezünk, hogy Szűz Mária, negyven nappal Jézus születése után, bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban.

A szokásnak megfelelően a szülők, Mária és József áldozatként két gerlicét vagy galambfiókát ajánlottak fel, és az Úrnak szentelték az elsőszülött fiút. A mózesi törvény szerint előírt áldozat fölajánlásakor jelen volt Anna és Simeon is, aki a nemzeteket megvilágosító világosságnak nevezte Jézust. 

csütörtök, 2023, november 30 - 13:59
Advent

Minden kedves testvért szeretettel várunk Advent első vasárnapjának előestéjén, december 02-án (szombaton) tizenhét órára szentmisére a templomba,majd a szentmise után a Templom-kerti szökőkútnál  gyújtjuk meg a város koszorúján az első adventi gyertyát.

hétfő, 2023, november 13 - 10:23

Elérkeztünk az egyházi év utolsó vasárnapjához, amelyet 1925 óta Krisztus Király Vasárnapjának hívunk. Azt gondolhatnánk, hogy igen régi lehet ez az elnevezés, és ma már nem időszerű, sőt érthetetlen, hogy Krisztust királynak nevezzük. Még időszerűtlenebbnek érezték ezt az ünnepet, amikor az 1925-ös szentév végén XI. Piusz pápa kihirdette. A szentév mottója ez volt: Krisztus békéje uralkodjék Krisztus országában!

kedd, 2023, április 4 - 15:27
Zsámboki Sándor

Egyházközségünk és a rokonok mély fájdalommal tudatják, hogy harangozónk, sekrestyésünk Zsámboki Sanyi bácsi (1942-2023)  2023. április 4-én elhunyt.

csütörtök, 2023, március 30 - 16:16

Gyónási alkalmak a Nagyhét első három napján lelkigyakorlatos beszéddel összekötve a következő napokon lesznek

hétfő, 2023, március 20 - 15:00
Kordon a bejárat körül

Krisztusban Kedves Testvéreimnek és Minden Jóakaratú Embernek!

 

szerda, 2023, március 1 - 13:33
Ferenc pápa látogatása

Nemrég vált hivatalossá, hogy Ferenc pápa április 28. és 30. között Magyarországra látogat

szerda, 2023, február 22 - 13:17

Hamvazószerdán idén, március 22-én veszi kezdetét a negyvennapos böjt, melynek során a keresztények Jézus Krisztus föltámadásának ünnepére, a húsvétra készülnek. Ferenc pápa ezt az időszakot „Isten népe húsvéthoz vezető útjának” nevezte, amikor „az ima, a böjt, az irgalmasság eszközeivel küzdünk a gonosz ellen.

kedd, 2023, február 14 - 17:32
„Mindenben szeretni és szolgálni”

Víg András vagyok, 1980-ban születtem Jászberényben. Szüleim is tősgyökeres Jászfényszaruiak, édesapám gyermekkoromban elhalálozott, édesanyám ma már nyugdíjas éveit tölti. Húgom, és családja is helyben élnek.

hétfő, 2022, december 12 - 20:48

Kedves Hívek ! A Hajnali Szentmisék után gyónási lehetőség van kedden ,szerdán , csütörtökön és pénteken ! Aki szeretne ez időpontok valamelyikén gyónni , az jelezze a sekrestyében !

December 19-20-21-én este 6 órától Szentbeszédes Lelkigyakorlat lesz a Templomban vendég atyával , közben gyónási lehetőség !

Éljünk a lehetőségekkel !

hétfő, 2022, április 11 - 19:03

Április 14. (csütörtök) - Nagycsütörtök

Este 6 órakor Nagycsütörtöki ünnepi szentmise a Templomban, Mise után este 8 óráig virrasztás.

Április 15. (péntek) - Nagypéntek

Délután 3 órakor Keresztúti ájtatosság, jó idő esetén a Felső temetőben, eső esetén a Templomban.

Este 6 órakor Nagypénteki szertartás a Templomban, a szertartás alatt Passió.

Április16. (szombat) - Nagyszombat

Este 7 órakor Nagyszombati szertartás a Templomban, Feltámadási ünnepi szentmise, utána feltámadási körmenet.

© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva