- Újévi körlevél

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2017, január 2 - 12:04

Kedves Testvérek!

         1) Egyházunk január elsején Szűz Mária Istenanyaságát ünnepeli. Arra emlékezünk, hogy a 431-es Efezusi Egyetemes Zsinaton kelet és nyugat egyházai egyaránt hitet tettek arról, hogy mivel Jézus Krisztust valóságos embernek és valóságos Istennek vallják, ezért Szűz Máriát is joggal nevezhetik teotokosz-nak, vagyis istenszülőnek. Minden új esztendő első napján figyelmünket arra az asszonyra irányítjuk, akit Isten kiválasztott, hogy Szent Fiának édesanyja legyen. Idén is az Ő oltalmába ajánljuk az új esztendőt.

         Egy olyan évet kezdünk ma, amikor szerte a világon megemlékeznek arról, hogy a Szűzanya száz évvel ezelőtt, 1917. május 13-án megjelent három pásztorgyermeknek. Az időközben boldoggá avatott Ferenc és Jácinta, valamint Lucia egy hölgyet láttak, aki kezei között rózsafüzért tartott, és arra kérte őket, hogy imádkozzanak és engeszteljenek. Szűz Mária, a különféle jelenések során, gyakran szólt az engesztelés fontosságáról. Az engesztelés elsősorban azt jelenti, hogy bocsánatot kérünk az Isten és az egymás ellen elkövetett bűneinkért és azokért megpróbálunk valódi elégtételt nyújtani, például azzal, hogyha valakinek kárt okoztunk, akkor azt megtérítjük. A Szűzanya azonban nemcsak a saját bűneinkért való engesztelésre szólít fel. A fatimai látnokokat arra kérte, hogy mások bűneiért is engeszteljenek és hozzanak áldozatot a bűnösök megtéréséért.

         Szűz Mária bennünket is kér: kezdjünk el egy olyan évet, amelyben jobban tudatosítjuk és átérezzük, annak felelősségét, hogy az emberiség nagy családjában mindannyian összetartozunk és felelősek vagyunk egymásért. A tévúton járókat és bűnösöket ezért nem megszólni, lenézni vagy kiközösíteni akarjuk, sokkal inkább arra törekszünk, hogy képesek legyünk imádkozni és áldozatot hozni megtérésükért. Mária is arra hív bennünket, hogy imádkozzunk és engeszteljünk. A fatimai jelenés elgondolkodtató jel nemcsak a keresztényeknek, hanem a muszlimoknak is. Elég arra emlékeztetni, hogy Mohamed próféta lányát Fatimának hívták. A jelenés évfordulója az engesztelést állítja elénk egy olyan világban, ahol a vallási fanatizmus legszélsőségesebb megnyilvánulásai még a terror-cselekményektől sem riadnak vissza. Az erőszak legaljasabb és leginkább elítélendő formája az, amikor valaki védtelen embereket gyilkol meg egy eszme vagy vallás nevében.

         2) Az idei Béke Világnapra küldött üzenetében Ferenc pápa határozottan elítéli ezt, amikor az erőszakmentességről elmélkedik. Itt olvashatjuk: "Az igazságtalanságok és az erőszak áldozatai iránti elkötelezettség nem a Katolikus Egyház kizárólagos tulajdona, hanem megtalálható számos vallási hagyományban, amelyek szemében „alapvető az együttérzés és az erőszakmentesség és ezek mutatják meg az élet útját.” Határozottan kijelentem: „Egyik vallás sem áll a terrorizmus mellett”. Az erőszak Isten nevének meggyalázását jelenti. Soha ne fáradjunk bele, hogy elismételjük: „Isten neve soha nem igazolhatja az erőszakot. Egyedül a béke szent. Csak a béke szent, a háború nem az!”

         A Szentatya ezekkel a félre nem érthető szavakkal arra mutat rá, hogy az erőszakmentesség sokkal erősebb az erőszaknál. Békeüzenetében hivatkozik többek között a tavaly szentté avatott Teréz anyára; de Mahatma Gandhira és az 1964-ben Nobel-békedíjat kapott Martin Luther Kingre is.

         3) Kedves Testvérek! Ebben a jubileumi évben én is arra szeretném kérni az Egri Főegyházmegyében működő rózsafüzér társulatok tagjait, hogy imádkozzunk és engeszteljünk a békéért. A lelkipásztorokat pedig arra kérem, hogy használják fel ezt az esztendőt a máriás lelkület elmélyítésére, a rózsafüzér imádságának terjesztésére és a társulatok megújítására, új társulatok létrehozására az egyházközségekben és az iskoláinkban egyaránt.

         Ezért május 13-án, a Fatimai jelenés 100. évfordulóján az egri bazilikában megrendezzük rózsafüzér társulatok egyházmegyei találkozóját. Szeretettel hívok és várok minden rózsafüzért imádkozó testvérünket, hogy vegyenek részt ezen az imádkozó és engesztelő együttléten. A Fatimai Pásztorgyermekek példájára tegyünk eleget a Szűzanya felhívásának! Saját lehetőségeink ismeretében ez a leghatékonyabb módja annak, hogy mi is tegyünk a békéért. Ahogy tavaly az irgalmasság zarándokai voltunk, úgy legyünk az idén az engesztelés munkatársai.

         Szeretettel kívánok minden krisztushívőnek és minden jóakaratú embernek Istentől megáldott, békés, boldog új esztendőt!

         Eger, 2017. január 1.                                     
            
                                                                                      Dr. Ternyák Csaba
                                                                                                 egri érsek

Kategóriák 

Magyar egyház
© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva