Akik meghallották Jézus hívását - papszentelés Egerben

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2015, június 22 - 12:18

Ternyák Csaba egri érsek négy diakónust: Füleczki Istvánt, Strahl Pétert, Zsova Jánost és Versler Sándort pappá, Bakos Tamást pedig diakónussá szentelte 2015. június 20-án az Egri Bazilikában. Az ünnepi szentmisén részt vett a főegyházmegye papsága, a papnövendékek és a hívők sokasága. Az Evangélium felolvasása után került sor a diakónusszentelésre, majd a papszentelésre.
Ternyák érsek szentbeszédében hivatkozott az Evangéliumra, Szent Pál apostol Efezusiakhoz írt levelére: „Kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok…”

Mint mondotta: hat éves felkészülés és próbaidő után kerültek be Jézus baráti körébe. Erre a barátságra Jézus hív meg. Ma is vannak, akik meghallják e hívást és igennel válaszolnak rá. Nagy öröm, hogy a most szentelésre várók ilyenek voltak. Viszont szomorú, hogy az idén eddig nem jelentkezett fiatal az Egri Szeminárium első évfolyamára. Hangsúlyozta, a most felszentelt papok teljes jogú tagjai lesznek a papi közösségnek. Feladatuk lesz, hogy a rájuk bízott híveket elvezessék Krisztushoz.

Ezt követően a főpásztor köszönetet mondott a szemináriumi vezetőknek, papoknak, szülőknek és családtagoknak, hogy az oltárhoz segítették a felszentelteket.

Az ünnepi szertartás legfontosabb része volt, amikor a szentséget kiszolgáló érsek – mint az apostolok utóda – felszentelő ima és kézrátétel által átadta a Krisztustól kapott áldozópapi hatalmat és küldetést. A hívek fölállva hallgatták a fölszentelő imádságot, kérvén, hogy a Szentlélek töltse el a felszentelteket.

Ezután az egyházmegye papjai kézrátétellel fogadták be az új áldozópapokat az egyházmegye papi közösségébe. Majd az újonnan felszentelteket beöltöztették a papi ruhába, a főpásztor pedig megkente kezeiket krizmával, illatos olajjal.

Végezetül az érsek átadta az új papoknak a hívő nép áldozati adományát, a kenyeret és a bort, amelyet a szentmisében együtt változtattak át Krisztus testévé és vérévé.

Füleczki István
Strahl Péter
Versler Sándor
Zsova János

Kategóriák 

Magyar egyház
© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva