Az Adventi időszak

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2017, november 6 - 13:24

Advent és karácsony 2017-ben
• Advent 1. vasárnapja: 2017. december 3.
• Advent 2.  vasárnapja: 2017. december 10.
• Advent 3. vasárnapja: 2017. december 17.
• Advent 4. vasárnapja: 2017. december 24.
• Karácsony Szenteste:  2017. december 24. (vasárnap)
• Karácsony 1. napja:  2017. december 25. (hétfõ)
• Karácsony 2. napja: 2017. december 26. (kedd)
Az advent jelentése, jellemzői

Az advent az egyházi év első része, Jézus születésének az ünneplésére (karácsony) való előkészület. Az advent négy vasárnapot foglal magában, melyek közül első, azaz advent első vasárnapja jelenti az egyházi év kezdetét. Az Adventi időszak alatt  hangzanak a hajnali roráté misék.
Az advent értelme:
Úrjövet, ami tartalmilag hármas: történelmi, kegyelmi és eszkatológiai.(a legtávolabbi jövőről szóló tanítás, az üdvösségről és a túlvilágról szóló tézis megnevezésére szolgál.) Az adventi várakozás célja felidézni a Messiás születése előtti történelmi várakozást, felkészülni karácsonyra és Krisztus második eljövetelére.
Advent sajátos gyakorlatai:
Csönd, elmélkedés, imádság, bűnbánat, rorate (hajnali) mise.
Az advent szimbólumai:
Violaszín, kivéve a harmadik, úgynevezett Gaudete vasárnapot, amikor rózsaszín; dísztelen oltár; az orgona csak az énekeket kíséri; adventi koszorú négy gyertyával.
Advent a vallásos életben
Az advent jelentése „várakozás”. Karácsony előtt az egyház négy vasárnapon át készül az Úr megérkezésére. Az ünnepélyes megemlékezés elsősorban személyes újra átélésre szólít. Az advent liturgikus ünnepe azonban nemcsak visszaemlékezés, hanem valóság. Az advent megünneplése tehát ezt jelenti: a hívők újra átélik az Isten eljövetele utáni vágyódást és a megtérést, amelyet ez az esemény előkészít. Ezen a módon egyre mélyebben érzik át Isten közeledését, a bennük lévő sötétségnek a fölszakadozását. Az advent Jézus eljövetelének minden módját jelképezi, mindenekelőtt az Úr akkori, emberi alakban való világba lépését. Az egyház közös liturgiáját sok helyen népszokások is kiegészítik. Szokás például adventi koszorú készítése, amelyre négy gyertya van felerősítve. Az egymást követő vasárnapokon mindig eggyel több gyertyát gyújtanak meg: ahogy közeledik a karácsony, úgy lesz mindig világosabb.
forrás .http://cograf.hu

Rorate.."Rorate coeli de super, et nubes pluant justum.Harmatozzatok, magasságos egek, s a felhők hozzák az Igazat!"
Ezzel a csodálatos introitussal /bevezető zsoltár/ kezdődik az új egyházi év. Ezek a szavak rögtön bevezetnek minket az adventi szent idő titkába, mélységeibe. A hívő emberben már novembertől napról napra érezhetően nő a vágy a hajnali Rorate misék után, a kegyelem ideje után. Izajás, az Advent prófétája több évtized távlatából is eleven erővel képes kikiáltani ezt a vágyat, mely ott ég mindnyájunk szíve mélyén: "Ó, bárcsak széttépnéd az egeket, és leszállnál!" Igen, így érezzük: csak Isten, csak az ő kegyelme képes megtéríteni és megváltani minket, egyedül az ő erejéből újulhat meg gyökerében is, s nemcsak felszínesen, átmenetileg életünk. Az Úr pedig ma is "leszáll", közénk jön, újra meg újra keres bennünket, hív minden embert. Ki akar szólítani minket bűneink sötétjéből, hétköznapjaink szürke közönyéből, szüntelen magunk körül forgó énünk szédült fáradtságából...
Az Advent hajnali éberségre és virrasztásra serkentő miséi épp ezt kiáltják a fülünkbe: itt az óra, hogy felébredjetek végre az álomból! Hisz múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel... Éberek legyetek hát és imádkozzatok! Nézzétek, most van itt a kellő idő! Most van itt az üdvösség napja! Égjen mécsesetek, övezzétek fel lelketeket jócselekedetekkel, ha életetek kapuján váratlanul felhangzik az Isten zörgetése, ne a sötétség cselekedeteiben elmerülve találjon, hanem virrasztva és imádkozva, énekelve és ujjongva dicséretében.
Prohászka Ottokár püspök gyönyörűen foglalta össze a Roráte szellemét: "A nyomorúság mértéke betelt, a hajnal pirkadt, s megjött Ő, kit a lelkek vártak. Ó, szálld meg az én lelkemet is, hadd reméljek erősen, lelkesen; gyöngeségem, nyomorom dacára bízom, hogy győzök. Advent van bennem is; édes, erős, szent remény. Reményben van az én erőm, meg nem fogyatkozhatom."
A Rorate misék felhívják a hívő ember figyelmét, hogy meglássa az üdvösség hajnalhasadását. Szent Pál apostol szavai szerint "üdvösségünk ugyanis közelebb van, mint mikor hívők lettünk." Meg kell tanulni nekünk is így vágyakozni, éberen és virrasztva várni Isten közeledésére. Barsi Balázs atya Úrjövet c. könyvében így ír: "A XXI. század elé még élesebben fog kirajzolódni az alternatíva: az emberiség vagy adventi várakozásban kezd élni vagy teljesen megőrül, és felfalja saját magát." Riasztóan félelmetes szavak, de jogos veszélyre szólítanak. Félelem és rettegés helyett pedig még ma nyissuk meg szívünket Isten kegyelme előtt, és kiáltsuk a prófétával: "Ó, bárcsak széttépnéd az egeket..." Rorate, coeli!

„S akkor – magától – megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.
Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.
Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.
Ez a magától: ez a Kegyelem.”
(Reményik Sándor Kegyelem)
forrás: http://www.hitvallas.hu

Minden kedves testvért buzdítunk, hogy csatlakozzon az Adventi időszak programjaihoz:
• hajnali szentmisék
• Szállást keres a Szent Család csoportok
• Advent 1.szombatja,vasárnapja (Szentmise,gyertyagyújtás)
• Advent 2. .szombatja,vasárnapja (Szentmise,gyertyagyújtás)
•  Adventi lelkigyakorlat (tervezett időpont dec. 11-i hét)
• Advent 3.szombatja,vasárnapja (Szentmise,gyertyagyújtás)
• Advent 4.szombatja,vasárnapja (Szentmise,gyertyagyújtás)
• Karácsony Szenteste pásztor játék , Éjféli Szentmise
(A pontos időpontok az aktuális kifüggesztett Miserendben és a honlapunkon lesznek megtalálhatóak
http://jaszfenyszaru-plebania.hu/ )

Újra indult a bibliaóra /2017/
Csütörtökönként, az esti szentmise után,  18.00-tól újra elkezdődtek a bibliaóra foglalkozásai. Helyszín: a Szent Erzsébet közösségi ház földszinti terme.  Az összejövetelek célja a Szentírás mélyebb megismerése és annak megtanulása, hogyan elmélkedhetünk és imádkozhatunk az abban olvasottakból. Szeretettel várunk minden érdeklődőt !
Egyházközségi Média Csoport

Kategóriák 

Magyar egyház
© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva