Bemutatjuk a jászfényszarui IV. Béla Katolikus Általános Iskolát

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2016, május 2 - 12:49

2016 május Egyházmegyei Hírek :

Önkormányzati és szülői kezdeményezésre 2015. szeptember 1-jétől az Egri Főegyházmegye fenntartásába került a jászfényszarui IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, melynek működését a helyi önkormányzat is támogatja. Lovászné Török Magdolna igazgató elmondta: legfőbb céljuk a keresztényi értékek elmé- lyítése, a szeretet és összetartozás légkörének erősítése.

Nevelőtestületünk összeszokott, jól képzett, a szakmai munka iránt elkötelezett pedagógusokból áll – mondta Lovászné Török Magdolna. – Öt munkaközösség működik: alsós, reál, humán, művészeti és fejlesztő. A nevelési-oktatási tevékenység 3 fő területre tagoló- dik: általános iskolai nevelésoktatás, alapfokú művészetoktatás és gyógypedagógiai nevelés-oktatás. Az iskola a tanulók igényeinek, érdeklődési körüknek megfelelően szervez napközit, tanulószobát, szakkört, sportkört, felzárkóztató, tehetséggondozó, valamint középiskolai előkészítő foglalkozást. Megtudhattuk, hogy termé- szettudományi versenyeredmé- nyeik, biológia és kémia tantárgyakból kiemelkedőek. Megyei szinten élen járnak, így országos megmérettetésen is többször részt vesznek. Sikeres ECDL vizsgát évente 20-30 tanuló tesz. Matematika versenyeken is nagyon szép eredmé- nyeket érnek el: az idén a Zrínyi Ilona Országos Matematika Versenyen az 5. osztályosok csapatversenyét az iskola tanulói nyerték. Erősségük az iskola sakk csapata; diákjaik egyéni és csapatversenyben is a legelőkelőbb helyezéseket hozzák el megyei és országos szinten. – A jászfényszarui képzőmű- vészek jeles képviselőinek, a színjátszás 100 éves hagyomá- nyának, a Zagyva, Galga menti települések erős hagyomány- őrző tevékenységének és a szü- lők igényének köszönhetően 1999 óta működtetünk művé- szeti iskolát: zene-, tánc-, képző- és ipar, valamint színművészeti ágon – mondta az igazgatónő. - A tanulók tapasztalt, jól felké- szült pedagógusoktól tanulhatják a művészetet. – A heti két hittanóra lehetőséget ad a hitbéli ismeretek megismerésére, elmélyítésére – hangsúlyozta Lovászné Török Magdolna.

 Az Istennel való mélyebb kapcsolat kialakulását az egyházi ünnepeken, a szentmiséken való részvétel segíti elő. A mindennapos imák, a Karácsony és a Húsvét előtti lelki nap, az adventi reggelek az iskolarádióban új hagyományként szolgálják lelki épülésü- ket. Kiss Gábor plébános atya is segíti munkánkat. Az egyházközség programjaiba aktívan bekapcsolódunk: erre módot ad a Nyitott Templomok Napja, karitatív tevékenység és a betlehemezés is. Szerteágazó, új feladatokkal, programokkal, örömteli és megható pillanatokkal teli hónapok állnak mögöttünk. Igyekszünk jó úton járni.

Homa János

A jászfényszarui IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kategóriák 

Jászfényszaru
© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva