Csőke György plébános atyát búcsúztattuk

Közreadta Dr. Kocsis András, szombat, 2011, augusztus 20 - 17:46

Főtisztelendő Csőke György, Plábános Úr ! Kedves Gyuri Atya !

Az elmúlt napokban sok mindenkitől személyesen is elköszönt azután, hogy az Érsek Főpásztor új területre irányította, hogy lelkipásztori munkáját folytassa.

Most itt az ideje, hogy a Jászfényszarui Egyházközség ünnepi keretek között vegyen búcsút plébánosától. Hálás szívvel köszönjük meg a szolgálatát és elfogódom, ha rátekintek a papíromon lévő listára. A  teljesség igénye nélkül sorolom a megvalósult álmokat: a templom külső és belső teljes megújítása (tető átépítés, a torony rézlemezezése, festetések, aranyozások, az elektromos rendszer cseréje, a fűtés korszerűsítése, a Szent István Kápolna és a könyvtár kialakítása, a villámhárító és biztonsági rendszer telepítése, új szőnyegek és székek beszerzése, a kripta feltárása és rendbe tétele, a hangosítás korszerűsítése, a diavetítés bevezetése, elektromos orgona beszerzése, az eredeti orgona felújítása, a templom kövezetének cseréje, a szentsír és a betlehem, valamint a keresztúti képek cseréje, a sekrestye meleg burkolattal való ellátása, új miseruhák, liturgikus tárgyak beszerzése, új képek, domborművek). A temetők karban tartása, a temetői kápolnák felújítása, átépítése, a stációk restaurálása, az út menti korpuszok felújítása.

Nem csak az anyagi, tárgyi dolgokra figyelt, hanem kezdetektől búzgó volt, hogy Jászfényszarun is épüljön a Titokzatos Test, a LELKI TEMPLOM. Külön foglalkozott az ifjúsággal, ministránsokkal, jegyesekkel, családokkal, idősekkel. Felnőt hittan, bibliakör indult. Lelkipásztori segítőket bízott meg feladattal. A hívek számára karácsonyi, húsvéti lelkigyakorlatokat szervezett. Emlékezetesek voltak a Szent Kereszt búcsúk. A hittanos táborokkal is Isten ügyét szolgáta, akár csak a rendszeres szentségimádásokkal. Számos zarándokúton vehettünk részt (Szentkút, Máriapócs, a jász templomok, Csíksomlyó, Máriazell, Varanno, Kassa, Krakkó, Nagyvárad, Czestochowa).

A lelkipásztori tevékenységének gyümölcseit, a lelkekben való gyarapodást mindenki maga érzi, ha a felkínált lehetőségekkel élni tudott.

Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből idézzek: "... elfelejtem, ami mögöttem van és nekilendülök annak, ami előttem van."

Hálatelt szívvel köszönünk mindent és kérjük a pásztorok Pásztorát, hogy új szolgálati helyén találjon tiszta szívű hívekre, munkatársakra, hogy áldozatos munkája hozzon ott is maradandó gyümölcsöket! Bár a szentpáli gondolatok így kezdődnek: "... elfelejtem, ami mögöttem van", bennünket mégis tartson meg jó emlékezetében !

Isten áldását kérjük életére, munkájára.  Dicsértessék a Jézus Krisztus !

drka

 

Kategóriák 

Jászfényszaru
© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva