Dr. Ternyák Csaba egri érsek újévi körlevele

Közreadta Kollár Csaba, csütörtök, 2014, január 2 - 13:18

Kedves Testvérek!

1) BÚÉK! Ma is előfordul, hogy mosolyogva ezzel a rövidítéssel köszöntjük egymást az Újév első napján. Boldog Új Évet Kívánok! Híveink közül talán nem mindenki ismeri, hogy e jókívánság rövidítésének van egy keresztény olvasata is. BÚÉK! Bízzuk Újra Életünket Krisztusra! Lehet-e ennél szebb felajánlásunk és jófeltételünk az év első napján, mintha ismét Rá bízzuk életünket, családunkat, nemzetünket.

Amikor Krisztusra gondolunk, ott látjuk mellette Édesanyját, nemcsak a betlehemi barlangban és a Gyermek bemutatásakor a templomban, vagy amikor Mária és József a templomban találták meg őt, amint az írástudókat tanította. Többször mellette van tanító útjain is, ott van, amikor a kánai mennyegzőn a vizet borrá változtatja, ott van a kereszt alatt, és akkor is amikor tanítványaira elküldi a Szentlelket. Szűz Mária nemcsak az ember Jézusnak volt anyja, hanem Isten Fiának, Krisztusnak is. A mai ünnep tartalma éppen ezt fejezi ki, amikor Szűz Mária Istenanyaságát ünnepli egyházunk. Mária jelenléte végigkíséri nemcsak Szent Fia, hanem az Egyház életét is, amikor égi anyjaként minden nemzedék számára újra szüli Krisztus Titokzatos Testét, az Egyházat, és az Egyház Anyjává lesz. Különösen a keresztségben éljük meg ezt az újdonságot, amikor az Egyház gyermekei és egyúttal Mária gyermekei is leszünk, egymásnak pedig testvérei.

2) Éppen a testvériség az, amit Ferenc pápa az idei évben a Béke Világnapja témájául rendelt. Tudjuk, hogy Újév első napja minden évben egyúttal a Béke Világnapja is. A pápa ilyenkor üzenettel fordul a keresztény közösségekhez, a nemzetek vezetőihez és a világon élő minden jóakaratú emberhez. Az idei világnap címe: A testvériség a béke alapja és útja. Az üzenet sorra veszi a világ számos súlyos gondját, amelyekre a választ a testvériség eszméjében találja meg, amely nélkül lehetetlen igazságos és maradandó békét felépíteni. Ferenc pápa határozott felhívást intéz a világhoz, különösen azokat szólítja meg, akik erőszakot gyakorolnak, és elmarasztalja a bűnözés minden formáját. Üzenetében így ír: "Mi, keresztények úgy hisszük, hogy az Egyházban egymás tagjai vagyunk, kölcsönösen szükségünk van egymásra, mivel mindnyájan részesültünk a kegyelemben Krisztus ajándékának mértéke szerint a közösség javára (vö. Ef 4,7.25; 1 Kor 12,7). Krisztus azért jött a világba, hogy elhozza számunkra az isteni kegyelmet, vagyis annak lehetőségét, hogy részt vegyünk az ő életében." (10).

3) A testvériség, amely a pápa szavai szerint a béke alapja és útja, természetfölötti megalapozását a kereszténységben találja meg. Az első beavató szentség, a keresztség tesz bennünket Isten gyermekeivé és egymás testvéreivé. Amikor tehát keresztény emberként a békéért tenni akarunk, akkor fontos, hogy újra tudatosítsuk keresztségünk jelentőségét és értékét. Ennek érdekében egyházmegyénkben az idei évet keresztségi hivatásunk megerősítésének szenteljük. Az előző évek gyakorlata szerint május 17-én szervezzük meg az egyházmegyei találkozót az Egri Bazilikában, amelyre szeretettel várom mindazokat a híveinket, akik szeretnék elmélyíteni keresztségi elkötelezettségüket. Várom a plébániák, a különféle lelkiségi mozgalmak és iskoláink tanári testületeinek képviselőit is. Az első sorokat azoknak a híveinknek tartjuk fenn, akik felnőtt korukban részesültek a keresztség szentségében és újították meg életüket Krisztusban. Rájuk különleges szimpátiával tekintünk, hiszen ők tudatosan vállalták Krisztust és az ő egyházát. Megkeresztelésükkor azért imádkoztunk, hogy egész életükben hűségesek maradjanak Hozzá.

Sokkal többen vannak azok a testvéreink, akik egészen kicsi korukban kapták meg ezt a szentséget, akik belenőttek az Egyházba, akik számára szinte természetes az, hogy katolikusnak vallják magukat. Nekik is szükségük van a megújulásra, arra hogy életüket ismét Krisztusra bízzák és neki szenteljék. Legyen ez a ma kezdődő esztendő mindannyiunk számára új lehetőség, éljük meg testvéri összetartozásunkat, hogy így lehessünk a béke követei szűkebb és tágabb környezetünkben egyaránt. Kérem, hogy Paptestvéreim és Híveim egyaránt érezzék át a hitünkről való közös tanúságtétel jelentőségét és minél többen vegyenek részt ezen a találkozón az Egri Bazilikában, idén május 17-én, szombaton.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok a főegyházmegyénkben élő krisztushívőknek és minden jóakaratú embernek Istentől megáldott új esztendőt.

Eger, 2014. január 1.
Dr. Ternyák Csaba
érsek

Kategóriák 

Magyar egyház
© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva