Egyházmegyei Ministráns Találkozó

Közreadta Pető István, szerda, 2011, május 25 - 12:18

„… növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és az emberek előtt.” (Lk 2,52)

Ezzel a mottóval került megrendezésre Egerben az idei Egyházmegyei Ministráns Találkozó május 21-én, szombaton. A korábbi évekhez hasonlóan idén is Ternyák Csaba érsek meghívására érkeztek egyházmegyénk szívébe, az egri Főszékesegyházba a gyermekek, fiatalok, hogy a találkozás élményén keresztül megerősödjenek elkötelezettségükben.

A lelkipásztoraikkal, hitoktatóikkal, kísérőikkel érkezett 800 ministráns a Széchenyi utcán keresztül vonult a Bazilikába a 10.00 órakor kezdődött ünnepi szentmisére.

Ennek főcelebránsa Katona István püspök volt a homíliát pedig Balog Gyula, az egri Érseki Papnevelő intézet rektora mondta, amelyben felidézte gyermekkori ministráns élményeit, és kiemelte, hogy ez milyen nagymértékben járult hozzá hivatásához. A szent páli régi és új ember képhez kapcsolódva utalt arra, hogy a ministránsok életének középpontjában a szentmise áll. „Mit jelent számunkra a szentmise? Ha jól megéljük, akkor új emberek leszünk, növekszünk korban és bölcsességben.”

Ezt követően az Eucharisztia három lényegi eleméről szólt. Az átváltoztatásban Jézus meghív bennünket, hogy mi is legyünk készek átváltozni. „Szeretné Jézus, hogy amikor az egyházhoz tartozunk, akkor megújult emberek legyünk.” Az egyház tagjainak a minősége kell, hogy megváltozzon – hangsúlyozta a Rektor atya.

A ministráns hivatásának elengedhetetlen része, hogy szentáldozáshoz is járuljon. Végül a szemlélődést, az Oltáriszentség előtti adorációt emelte ki, idézve Péter apostol példáját, aki a színeváltozáskor azt érezte, hogy jó ott lennie a hegyen a dicsőségében megjelenő Jézus mellett. "A szemlélődésben hagyjam, hogy Jézus szóljon hozzám!" – emelte ki.

Szentbeszédében többször idézte Kalkuttai Boldog Teréz anya szavait, akinek az életét alapvetően meghatározta az Eucharisztia.

A szentmisét követően ebédet kaptak a ministránsok, majd a délután folyamán különböző helyszíneken csoportos foglalkozásokon vettek részt. A fiúk részére a Bazilikában, a Szemináriumban és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázimban voltak foglalkozások amelyet a kispapok vezettek, a leányok részére pedig a Sancta Maria Általános Iskola és Gimnáziumban tartottak programokat.

A találkozó a 15.00 órakor kezdődött májusi litániával ért véget, amelynek végén Katona István püspök atya vezetésével a Ministráns Himnuszt is megtanulták a résztvevők.

Balogh Ferenc és Szarvas István

Kategóriák 

Magyar egyház
© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva