Egyházközségi képviselőtestület választás

Közreadta Kollár Csaba, csütörtök, 2014, november 6 - 13:05

A jászfényszarui egyházközségi képviselőtestület megtartotta egyik utolsó ülését 2014.11.04-én kedden. Köszönetet mondunk a testület elnökének és minden tagjának az elmúlt öt éves munkájáért.

Az egyházközségi képviselőtestület hatékony segítséget nyújt a közösség lelkipásztorának a plébánia életének kialakításában és irányításában. Az egyházközségi képviselőtestület feladata, hogy a plébániai közösség célkitűzéseit, Istentől és az Egyháztól kapott küldetésének szellemében előmozdítsa. Katolikus fölfogás szerint a képviselőtestület tanácsaival segíti a plébánost, aki a plébánia népéért Isten előtt felelős. Fontos kötelessége a képviselőtestületnek a plébánia pénzügyeit megismerni, áttekinteni, a püspök illetve a hívek felé bizonyítani, hogy a plébánia anyagi ügyei rendben vannak, a persely pénzeket és az egyéb befizetéseket Isten dicsősére használjuk.

Természetesen a felelősség továbbra is mindenben a plébánost terheli, épp ezért a végső döntés is az ő kezében van, hisz ő a helyi egyházközség vezetője. Azonban a tanácsadás, segítségnyújtás igen értékes feladata révén a világi hívők nagyban előmozdíthatják a helyi közösség javát.

Az új képviselőtestület felállításának procedúrájában jelenleg a jelöltállítás folyamata zajlik

A Magyarországi Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzata határozza meg, hogy ki lehet a képviselőtestület tagjai. A javaslatoknál célszerű ezeket a kritériumokat figyelembe venni, hiszen aki nem felel meg mindegyiknek ezek közül, az sajnos nem lehet választható. Képviselő tehát az lehet, aki

  • tartósan az egyházközség területén lakik
  • ha nem ott lakik, akkor legalább egy éve tevékenyen részt vesz az egyházközség életében
  • teljesen cselekvőképes
  • az egyházi előírások szerint nincs kizárva az Eucharisztia vételének közösségéből (vagyis nem él élettársi kapcsolatban; nem elvált és újraházasodott)
  • megbérmálkozott
  • egyházközségi hozzájárulását rendszeresen fizeti
  • 18. életévét betöltötte, de még nincs 70 éves
  • kész e feladat ellátására

A jelölt ismerten vallásos és tevékeny hívő legyen, aki valódi feladatot lát majd el megbízatásában és vállalja a vele járó munkát is. továbbá példaadó egyéni és családi életet él, apostoli lelkületű, józan ítélőképességű és fegyelmezett tárgyalóképességgel rendelkezik.

Az egyházközségi képviseltestület tagjai kinevezésük jogán semmiféle anyagi ellenszolgáltatásra nem tarthatnak igényt, munkájukért ellenszolgáltatás nem jár!

Minden reményeink szerint még ennek a hónapnak a végén leteheti esküjét az új testület !

 

Kategóriák 

Jászfényszaru
© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva