Jó helyre kerül

Közreadta Kollár Csaba, kedd, 2017, március 21 - 13:33

JÓ HELYRE KERÜL!

Az emberben, mindannyiunkban ott van a nyitottság, a lehetőség arra, hogy jót tegyünk, örömet okozzunk. Az egyik legszebb, legemberibb cselekedet az ajándékozás. Vannak olyan ajándékok, amelyek mindenki rendelkezésére állnak: a mosoly, az egymásra figyelés, egy jó szó, egy bíztatás.

Sok olyan helyzet is adódik azonban, amikor anyagi eszközökre is szükség van a hatékony segítséghez. Ehhez Ön is hozzá tud járulni, ha fizet személyi jövedelem adót - még ha ez a kedvezmények miatt csökkentett is - , mert lehetőségében áll ennek 1 százalékát felajánlani. Ez Önnek semmilyen többlet költséget nem jelent. Sokunk kis ajándéka összeadódva komoly segítséget jelent másoknak, így ez az összeg jó helyre kerül. Hitéleti szolgálatunkkal, karitatív segítségnyújtással és más szociális tevékenységeinkkel is segítségre szoruló embertársaink mellett állunk.

HOL SEGÍTÜNK?

OKTATÁS

Segítsen adója 1%-ával annak a több mint százezer diáknak, akik katolikus intézményekben tanulnak. A mai magyar oktatási rendszerben a Katolikus Egyház rendelkezik a legnagyobb hagyományokkal, és ez arra kötelez bennünket, hogy a minőségi oktatás biztosítása mellett, tanulóinkat következetesen a keresztény értékrendre, valamint közösségi értékekre neveljük. Egyre több iskolánkban nyílik lehetőség az egyház karitatív tevékenységében való részvételre, amely még közelebb hozza azt a célkitűzésünket, hogy iskoláinkból a társadalom felelős tagjai, családjukat és tágabb környezetüket egyaránt szerető emberek kerüljenek ki.

CSALÁD

Segítsen adója 1%-ával azoknak a katolikus családoknak, akiknek segítünk közösséggé válni. A katolikus családokban zajló nevelés révén jövőt és reményt adunk az embereknek, az egymásra figyelésre neveléssel pedig segítünk legyőzni a különböző generációkat elválasztó korlátokat. Társadalmunkban az értékek, nem pedig az érdekek mentén való közeledésre nevelünk, és a másik elfogadására tanítjuk híveinket.

BETEGÁPOLÁS

Segítsen adója 1%-ával olyan idős embereken, akik számára nélkülözhetetlen a Katolikus Egyház betegápoló és támogató tevékenysége. Szeretetteli légkörben, figyelmesen, emberségesen végezzük szolgálatunkat kórházainkban, egészségügyi intézményeinkben, valamint szeretetotthonainkban. Jézus Krisztus szeretetparancsának megfelelően nemcsak meglátogatjuk, de szervezett formában támogatjuk is betegeinket, s igyekszünk számukra megfelelő közeget biztosítani a gyógyuláshoz.

KARITATÍV TEVÉKENYSÉG

Segítse adója 1%-ával azokat, akik szükséghelyzetben máshoz nem tudnak fordulni. Országos karitatív tevékenységünkkel, több ezer önkéntesünkkel támogatjuk a rászorulókat és a nehéz helyzetben lévőket. Évről évre visszatérő országos, valamint helyi akcióink mellett katasztrófa- és egyéb szükséghelyzetekben is igyekszünk minél hamarabb, minél hatékonyabban kivenni a részünket a segítségnyújtásból. Nemcsak a katolikus hívekhez érünk el, hiszen vallási hovatartozástól függetlenül segítünk a bajba jutottakon. A karitatív munkák révén sok magányos embernek biztosítunk hasznos elfoglaltságot is.

HITÉLET

Támogassa a katolikus hitéletet adója 1%-ával. Az élet kezdetén, a házasságkötéskor, valamint a földi élet befejezésekor is ott állunk híveink, és családjaik mellett. Igyekszünk minden Magyarországon élő katolikusnak lehetővé tenni, hogy a szentségekhez járulhasson, illetve minél többször kapcsolódhasson be szentmisébe és más liturgiákba is. Egy életen át segítünk lelkigondozással, lelki beszélgetésekkel, ingyenesen - sokszor a nap 24 órájában - állunk rendelkezésre.

RENDELKEZÉS AZ ADÓ 1+1 %-ÁRÓL

A személyi jövedelemadó 1%-ról az EGYSZA nevű nyomtatvány kitöltésével rendelkezhet. Ezt akár papír alapon, akár elektronikusan is megteheti a www.nav.gov.hu oldalon (16EGYSZA).

Amennyiben kapott az adóhatóságtól levelet, amelyben felajánlják az adóbevallás elkészítését, ennek mellékleteként megkapta az EGYSZA nyomtatványt is. Ezt ki kell töltenie és az adóhatósághoz kell eljuttatnia legkésőbb május 20-ig.

Munkáltatói adómegállapítás esetén a kitöltött EGYSZA nyomtatványt tegye borítékba, amelyre írja rá saját adószámát és a ragasztáson átnyúlóan írja alá nevét. Ez esetben a leadási határidő május 10.

Ha már beadta adóbevallását, de még nem rendelkezett az 1% felajánlásáról, ezt a bevallástól függetlenül is megteheti az EGYSZA nyomtatvány kitöltésével, amelyet az adóhatósághoz legkésőbb május 20-ig kell eljuttatni.

A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ

A Magyar Katolikus Egyház országunk legnagyobb történelmi egyháza. Szent István királyunk államalapítása óta a magyar társadalom alapja a keresztény értékrend. A Katolikus Egyház küldetése Jézus Krisztus örömhírének továbbadása, valamint a szeretetszolgálat gyakorlása. Ez a szolgálat már életünk kezdetén meghatározó szerepet tölt be, és az élet előrehaladtával egyre hangsúlyosabbá válik. Isten szeretet, így Benne való hitünkről, és Vele megélt közösségünkről leginkább szeretetből fakadó tetteink tanúskodnak. Az egyház egész életünket végigkíséri, így olyan szilárd támaszt nyújt, amelyre mindenki számíthat életútja minden szakaszában.

A Magyar Katolikus Egyház hitéleti és társadalmi szolgálatával mindenkihez szól, segítséget nyújt az oktatás, a nevelés, a közösségi élet, a család terén, de az egyedül élők mindennapjaiban is.

A betegápolás, a karitatív tevékenység szeretetszolgálatunk egyik legfontosabb része: segélyszervezeteinkkel, kórházainkkal, szeretetotthonainkkal, árvaházainkkal, illetve a sok tízezer vallását gyakorló, keresztény ember önkéntes segítő szolgálatával reményt adunk a lelki vagy testi bajban szenvedő embertársainknak.

Kérjük, hogy támogassa idén is adójának egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatát, hogy 2017-ben még több helyen végezhessük küldetésünket.

http://johelyrekerul.hu/

Jó helyre kerül

Kategóriák 

Magyar egyház
© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva