Kató néni köszöntése Advent 1. vasárnapján

Közreadta Pető István, vasárnap, 2011, november 27 - 18:28

November 27-én, a 11 órai szentmisében meggyújtottuk az adventi koszorú első gyertyáját. De ez a nap nem csak emiatt volt emlékezetes: Ma köszöntöttük ünnepélyesen Kató nénit nyugalomba vonulása alkalmából.

Tóth Lajosné Pethes Katalin - Kató néni - 1929. december 11-én, Jászárokszálláson született. Tóth Lajossal kötött házasságot és Jászfényszarun éltek. A jó Isten négy jóképességű gyermekkel, 7 unokával és 4 dédunokával áldotta meg. Gyermekeiből kettő orvos, egy gyógyszerész, egy kereskedelmi dolgozó lett. Életüket ők is családjuknak, az emberekért végzett munkájuknak szentelik. Egyik unokája Istennek ajánlotta életét: pap lett. A többi unoka, dédunoka is szorgalmasan tanult vagy még tanul. Mindegyikben nagy öröme telik, látva növekedésüket, helytállásukat.

Családanyai teendői mellett elvégezte a kántorképzőt és egészen 1993-ig Pusztamonostoron dolgozott kántorként. Jászfényszarun a temetői kápolnában kántorizált, szép éneke az oltár, az ég felé szárnyalt.

A család életét 1974-ben férje halála borította gyászba. Hivatásának, gyermekeinek és unokáinak szentelte életét. Nagy-nagy szeretettel nevelete, kulcsolta imára kezüket, vezette őket a szentmisére. Tőle tanulták az első imádságot, a vallásos életet, a szeretet szavait, a becsülettel végzett lelkiismeretes munkát és a család összetartását.

"A keresztény ember öröme olyan, mint a könnycseppen felcsillanó napsugár, mint a vértócsából kihajló rózsa, fájdalomból lepárolt szeretet-esszencia. Ezért különleges, természetfeletti öröm, és apostoli hatalma van: hasadék, amelyen át beláthatunk a mennyországba."

Chiara Lubich

Életpályáját a főegyházmegye is elismerte a következőkkel:

"A Szent István alapította egri főegyházmegye hívei és papjai nevében köszönetemet fejezem ki Tóth Lajosné Pethes Katalinnak. A pusztamonostori egyházközségben 50 éven át végzett odaadó kántori szolgálatáért az egyházmegye bronz érmét adományozom.

Dr. Ternyák Csaba
egri érsek"

Kategóriák 

Jászfényszaru
© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva