Krisztus követségében járunk

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2015, április 27 - 12:27

Ezzel a mottóval tartottak találkozót az Egri Főegyházmegye egyházközségeinek képviselőtestületi tagjai számára április 25-én az egri bazilikában.  Az összejövetelre mintegy kétezer-ötszázan érkeztek, elfogadván a főpásztor, Ternyák Csaba egri érsek meghívását.

A köszöntőt és a közös imádságot követően előadások hangzottak el. Elsőként Palánki Ferenc egri segédpüspök „A remény forrása: találkozás az élő Jézussal” címmel tartott előadást. Mint mondta: Krisztus feltámadásának gyümölcse a remény. Ha van remény, könnyebben viseljük a nehézségeket. Bár sokszor megfogyatkozik bennünk is, de Jézus mellénk szegődik, „vándorlásunk társa lett”, hogy tanuljunk az Isten Igéjéből, és felismerjük őt a kenyértörésben. 

Linczenbold Levente teológiai tanár, tardi plébános előadásának mottója „Még abban az órában útra keltek” (Lk 24,33) volt. E szentírási gondolat alapján mutatta be a képviselő testületi tagok missziós küldetését.  Megfogalmazta a testületi tagok aktuális feladatait, szerepüket az egyházközségben: fontos, hogy a tagok egyházjogilag és gyakorlatilag is tisztában legyenek azzal, hogy mit is jelent a plébános munkatársaiként közreműködni és a közösség javát szolgálni. Meg kell tanulni segíteni egymásnak, együttműködni, építeni Isten országát.   

„Felismerték Őt a kenyértörésben” (Lk 24,13) ez volt a címe Csizmadia István teológiai tanár előadásának. Az egri bazilika plébánosa elmondta, hogy az emberek Istennel való találkozásának egyik megvalósulása a szentmisében, Isten igéje és az Üdvösség Kenyere, az Eucharisztia által lehetséges.

Ezt követte a találkozó csúcspontjaként az ünnepi szentmise, amikor is érsekük körül a szentélyben foglaltak helyet a főegyházmegye papjai és kispapjai.

Ternyák Csaba érsek köszöntőjében a találkozó résztvevőinek hangsúlyozta: az egyházmegyei találkozó célja, hogy megerősödjünk Istenbe vetett hitünkben és Krisztus Egyházához való elkötelezettségünkben!

Szentbeszédében kiemelte: az Egri Főegyházmegye főszékesegyházát Szent János apostol és evangélistának szentelték. A hely mellett az időpont is fontos: a mai napon Szent Márk evangélista ünnepe van. Találkozónk helye és ideje így két evangélistához, Jánoshoz és Márkhoz kötődik. Máris az evangélium áll figyelmünk középpontjában.

Kiemelte: az evangélium örömhírt jelent. Krisztus örömhírét szeretnénk mi is életünk és egyházi szolgálatunk középpontjába állítani. Erre emlékeztet bennünket az az újszövetségi Szentírás is, amelyet a mai találkozás emlékére adunk ajándékba minden jelen lévő képviselőnek. Az egyházmegyei összetartozás szép üzenetét hordozza, ha ezt a most kapott kiadást olvassuk, mely által egyfajta láthatatlan közösséget, hálót alkotunk az egyházmegye minden településén élő hívek között. Így tudunk csatlakozni ahhoz az egyházmegyei lelkiséghez, amelyre papoknak és híveknek egyaránt szüksége van.

Később rámutatott: egyházmegyénk életére tekintve, számos területen a megújulást tapasztaljuk. Ha épületeinkre, növekvő számú iskoláinkra nézünk, akkor ezek bizalommal töltenek el bennünket. Közösségeink, bár az elvándorlás és az elöregedés megtizedeli őket, mégis képesek állandóan megújulni. Mai találkozónk mottója is ezt szolgálja: „Krisztus követségében járunk”. Amikor Szent Pál apostol ezt írta a korinthusi híveknek, elsősorban önmagára vonatkoztatta ezt a követséget. Ebben a követségben azonban részesednek nemcsak az apostolutódok, hanem a papok és a papok munkatársai is. Kérte a jelenlévőket, hogy segítsenek a papi hivatás presztízsének visszaállításában.

Imádkozzunk azért, hogy Szent János apostol példájára nekünk is legyen nyitott szemünk felfedezni körülöttünk a gondviselés számtalan csodáját, és képesek legyünk kifejezni örömünket azért, hogy Jézushoz tartozunk, hogy megváltott emberek vagyunk. Jó nekünk Hozzá tartozni, jó nekünk az Egyházban szolgálni és az ő követségében járni!

A délután során Urbán Péter orgonakoncertjét hallgatták meg a résztvevők. Ezt követően tanúságtételekre került sor: Először Sáry Pál, egyetemi docens, a miskolc-mindszenti plébánia képviselőtestületének elnöke a keresztények felelősségéről, majd Kahanyecz Enikő, aki az egyházmegye legfiatalabb képviselőtestületi tagja Mezőzomboron, nagyon személyes hangvételben beszélt életéről és hitéről.

Juhász Barnabás hejőbábai polgármester, aki a képviselőtestületi tagsága mellett a helyi Karitász csoportnak is tagja, így tanúságtételében az egyházmegyei Karitász és a helyi csoport szolgálatáról számolt be.

Utána Molnár-Gál Béla állandó diakónus következett. Ő a balajti egyházközségben végzett cigánypasztorációs tevékenységről tett tanúságot.

Végül Tolmayer Ferencné Zsuzsa, a gyöngyösi Vak Bottyán Katolikus Középiskola igazgatóhelyettese beszélt a mindennapokban a családjában és az iskolában megélt hitéről és szolgálatáról.

A jelenlévők ezt követően elimádkozták a lorettói litániát, majd a találkozó Ternyák érsek köszönetnyilvánításával zárult, aki a képviselőtestületi tagokat azáltal is buzdította, hogy elmondta: nyolc éves egri érseki szolgálatának egyik legszebb napja volt a mai, mely által mindannyian épültünk egymás hitéből.
 

Krisztus követségében járunk

Kategóriák 

Magyar egyház
© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva