"Példaként álltok társaitok előtt" - főegyházmegyei tanévzáró Te Deum

Közreadta Kollár Csaba, péntek, 2018, június 15 - 14:51

A programon elsőként Juhász Ferenc, a Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke köszöntötte a jelenlévőket, s buzdított mindenkit hálaadásra a 2017-18-as tanévben kapott kegyelmekért.

Örömteli arcokat látok magam előtt – kezdte köszöntőjét a szentmise kezdetén Ternyák Csaba egri érsek. Hozzátette: hálaadásra jöttek össze az egyházmegye fenntartásában működő 49 intézmény és a területen működő további 20 katolikus intézmény diákjai, pedagógusai.  Fontos elismerni a tanárok, tanulók munkáját, s az őket segítő Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság munkatársainak köszönetet mondani. A legfőbb köszönet Istennek jár az egész tanév kegyelmeiért, áldásaiért.

A főpásztor szentbeszédében az olvasmányra (1Kir 17,7-16) utalva elmondta: a történetben a nagy szárazság idején az özvegyasszony ragaszkodik a kevés ételhez, hogy fiát és saját magát megmentse az éhhaláltól. A megjelenő próféta azt kéri, ő kapjon először az eledelből, s az asszony felismeri Isten szándékát, s megtapasztalja, hogy a Teremtőt nem lehet a nagylelkűségben felülmúlni.

Ternyák Csaba felidézte az evangélium sorait (Mt 5,13-16), melyben a föld sójának, a világ világosságának nevezi Jézus a hegyi beszédet hallgatókat. A főpásztor a fiatalokhoz fordulva elmondta: „ti vagytok az egyházmegye büszkeségei, bemutatnak bennetek az Úrnak, s példaként álltok a társaitok előtt.” Ternyák érsek azt mondta, ezektől a diákoktól lesz egy intézmény katolikus, azoktól a fiataloktól, akik aktív vallási életet élnek, felvállalják ezt, s így fényt és ízt adnak a többieknek. Hozzátette: nemcsak a rossz lehet vonzó másoknak, a jó példa is elindíthat másokat az Isten felé vezető úton. Belső tartás és tartalmas Istenkapcsolat szükséges mindehhez, imádsággal, szentmisével és szentségek vételével.

Az áldozás erősíti a bennünk lévő jót, s így tudjuk az országot, a nemzetet is erősíteni.

A főpásztor emlékeztetett arra, hogy ebben a tanévben kiemelt hangsúly kapott a teremtésvédelem. Az a gondolat és a hozzátartozó cselekedet, hogy őrizzük meg az utókornak Isten alkotásait, melyeket ránk bízott. Ferenc pápa LAUDATO SI’ kezdetű enciklikájában pontos útmutatást ad a felelős keresztény embereknek. Isten a világ teremtésekor a hetedik napon megpihent, ezt a példát nekünk is követnünk kell, de a vasárnapból nem hiányozhat a szentmise, a kapcsolat Istennel. Félő, hogy ha ezt – akár egy időre is – elveszítjük, nem biztos, hogy újra megtaláljuk, életünk részévé lehet újra. Ternyák érsek felhívta a figyelmet arra, hogy Isten szándéka az, hogy közösségbe gyűjtse a hozzá tartozókat, mert a személyes kapcsolat is nagyon fontos Istennel, de a többi emberrel, a többi istenkeresővel együtt kell Isten üdvözítő tervét végrehajtanunk, felelősek vagyunk egymásért.

A főpásztor arra bíztatta a fiatalokat, hogy legyenek a helyi közösség kovászai, hogy ezáltal mások is eltaláljanak Istenhez.

A diákok fejében már zajlik a nyár tervezése, számos elfoglaltságot, programot kínál ez az időszak, amikor nem lesz iskola. De nem szabad ezzel minden mást eldobni. A család, a testvérek, a barátságok ugyanolyan fontosak ekkor is. A templom sem zár be, Isten mindig várja az embert.

A főpásztor felidézte: sokszor kérdezik, hogy mi az egyházi iskolák módszere, ami miatt a szülők szívesen viszik oda gyermekeiket. A válasz egyszerű: a kereszténység, a krisztusi emberek nevelése vonzó, ahol az önzés helyett a közösség Jézus példáját követi. Tehát ez nem módszer, hanem maga az élet, életforma, mely időről-időre új motivációt ad a „világi” feladatokhoz is.

Szentbeszéde végén Ternyák Csaba egri érsek az iskolák védőszentjeinek és Szent János evangélista közbenjárását kérte az intézményekért és közösségeikért.

A szentmise után a miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium kórusa és zenekara adott koncertet.

A program végén elismeréseket adtak át a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákoknak és közösségeknek.

 

Tanévzáró Te Deum kitüntetettjei:

 

Ratkai Réka, a kenderesi Szent Imre Katolikus Általános Iskola 8. osztályos tanulója

Közösségért végzett tevékenysége, keresztény életfelfogása és magatartása, jó tanulmányi eredménye, társaihoz és tanáraihoz való viszonya, segítőkészsége miatt ajánlották kitüntetésre.

Az iskolai életben példaként áll társai előtt.

 

Barna Balázs, a balatoni Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos tanulója

Magatartása és szorgalma példaértékű.

Hittan, szavaló és sportversenyeken jó eredményeket ér el.

A közösségért sokat vállal és tesz.

A borsodszentgyörgyi templomban aktívan ministrál.

 

Szerémi Fanni, a jászfényszarui IV. Béla katolikus Általános Iskola 8. osztályos tanulója

Példamutató hitélete magatartása, szorgalma évről évre elismerést vált ki.

Kiváló tanuló.

Rajztehetsége rendkívüli. Rajzpályázatokon, kiállításokon, versenyeken számos szép eredményt ért el.

Tóth Bence, a miskolci Diósgyőri szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola 8. osztályos tanulója

Keresztény értékrendje, hite és pozitív emberi tulajdonságai követendő példák.

Iskolai munkáját tisztességgel, jó eredménnyel végzi.

Rendszeresen ministrál.

Példamutató, nyugodt, kiegyensúlyozott egyéniség.

Zele Boglárka, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 7. osztályos tanulója

Kitűnő tanulmányi eredményű, példamutató magatartású.

A közösség egyik motorja.

Segítőkész, jólelkű diák, akire mindig lehet számítani.

 

Krusóczki Zsolt, a szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola 8. osztályos tanulója

Kimagasló szorgalmú, érett gondolkodású, példamutató diák.

Mindennapjait meghatározza keresztény értékrendje.

 

Nagy Martin, a nagykörűi Petrovay György Katolikus Általános Iskola Kőtelki Szent Gellért Tagiskolájának 7. osztályos tanulója

A hitélet aktív gyakorlója. A plébánia közösségének segítője.

Tanulmányi munkája példás. Az iskola életének elismert tagja.

 

Pataki Nikol és Pataki Richárd, az Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola és Sportiskola 7. osztályos tanulói

A Pataki ikrek hitéletükkel, magatartásukkal példát mutatnak társaiknak.

Tanulmányi eredményük és példamutató szorgalmuk egyenletesen kiemelkedő.

Rendszeresen részt vesznek a tanulmányi versenyeken.

Pajkos Fanni, az apci Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola 8. osztályos tanulója

Közösségi és tanulmányi munkájával, hitéletével az iskola példamutató tanulója.

A rendezvények aktív szereplője. Segítőkész, barátságos és szerény.

Atlétikai és magyar nyelvi versenyeken kimagasló eredményei vannak.

 

Csorba Emília, a bánrévei Szent Mihály Katolikus általános Iskola 8. osztályos tanulója

Vallását aktívan gyakorolja.

Példamutató magatartású, tanulmányi eredménye kiemelkedő.

Udvarias, segítőkész és szorgalmas.

Néptánc, versmondás, matematika, hittan és sportversenyek aktív résztvevője.

 

Kiss Csongor József, a besenyszögi Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola 7. osztályos tanulója

Hitélete, magatartása, segítőkészsége, közösségi és tanulmányi munkája példás.

Sokoldalú érdeklődésű, olvasni szerető, versenyeken résztvevő, hangszereken játszó táncos és kórustag.

Ötleteivel és lelkes személyiségével közössége meghatározó tagja.   

Sűrű Cintia, az egri Andrássy György Katolikus Középiskola 12. osztályos tanulója

Társai számára példamutató, ahogyan az iskolai évei során megtalálta a Jézushoz vezető utat.

Minden évben kitűnő tanuló volt.

A diákönkormányzat elnökeként áldozatos munkát végzett az iskoláért. 

 

Molnár Máté, az Egri Érseki Szent József Kollégium utolsó éves diákja

Határozott, tiszta jellem, megbízható, közösségi személyiség.

Vallásosságát a mindennapok során egyszerűségben, a többi diák számára példaértékűen éli meg.

 

Hammer Flóra, az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium 11. osztályos tanulója

Kitűnő tanulmányi eredménye és elkötelezett keresztény magatartása példa diáktársai és tanárai előtt.

Rendszeresen részt vesz a kollégium ünnepségein.

 

Ponicsán Rebeka, az egri Szent Hedvig Kollégium tanulója

Kiemelkedő tanulmányi eredménye, példamutató hitéleti- és közösségi magatartása, versmondó- és kulturális rendezvényeken eredményes szereplése követendő példa.

Az egri Segítő Szűz Mária Egyetemi Kollégium Don Bosco Kórusa

Szalézi lelkesedéssel és szeretettel szolgálnak az ifjúsági szentmiséken és az országos rendezvényeken is.

Énekkel és zenével hirdetik az evangélium örömét.

A 11 fős kórus tagjai: Bialkó Mónika, Németh Márta, Menyhárt Judit, Baráti Orsolya, Kriston Brigitta, Kasza Boglárka, Gyarmati Cintia, Vigh Nóra, Kulcsár Ákos, Rácz Henrietta, Nagy Ágnes nővér

 

Az egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 8. osztályának 5 tagú tanulócsoportja

Példamutató szorgalmuk mellett, hitéletükkel is kitűnnek iskolatársaik közül, követendő példát mutatva számukra.

Iskolai szentmisék, vasárnapi szentmisék, iskolai lelki programok aktív résztvevői, szívesen vállalnak oltárszolgálatot, felolvasást.

 

Az 5 tagú csoport tagjai: Farkas Levente, Gulyás Boglárka, Kovács Gábor, Plank Antónia Judit, Ujjady Bálint

 

Az encsi Szent László Katolikus Általános Iskola 8. osztályos missziós csoportja

Példás magatartásuk, szorgalmuk, tisztelettudó viselkedésük, példamutató hitéletük mellett, megyei és országos tanulmányi versenyeken elért dobogós helyezéseik miatt követendő példa diáktársaik számára.

A 8 tagú csoport tagjai: Batta Vendel, Buchala Márta, Illés Flóra, Kiss Henrietta, Takács Boglárka, Takács Orsolya, Tyukodi Sámuel, Zajácz Noémi

Szabó Kinga Ildikó, a füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola 8. osztályos tanulója

A keresztény értékeket felvállaló és közvetítő tanuló.

Kitűnő tanulmányi munkájú és példás szorgalmú.

Magyar és német nyelvi, informatikai tanulmányi versenyeken kiváló eredményeket ér el.

 

A gyöngyösi Ferences Rendi Autista Segítő Központ harmadik csoportja

A csoport tanulói jó hatással vannak egymásra és az intézmény közösségére,

Értéket és tudást közvetítenek a világukat bemutató sikeres filmjeikkel, színdarabjukkal és a versenyeken elért teljesítményeikkel.

Méltán büszke rájuk az intézmény minden tanulója, családja, dolgozója.

A 6 tagú csoport tagjai: Csernyik Dániel, Welten Kristóf, Fűzér Titanilla, Kiss Norbert, Kalocsai Noé, Rédei Sebestyén

 

Zöllei Lambert, a gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola 8. osztályos tanulója

Kitűnő tanulmányi eredményekkel, példamutató szorgalommal és magatartással példaként állítható társai elé.

A misék önzetlen ministránsa, az iskolai műsorok lelkes szereplője.

A sikereket szimpatikus szerénységgel, alázattal, erkölcsös élettel kezeli.

Kovács Eliza Éva, a gyöngyösi Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Középiskola 12. osztályos tanulója

Hite és kitartása példaértékű.

A hittanórák, az iskola mindennapjainak és az iskolán kívüli közösségi életének meghatározó és aktív, szívesen és szépen éneklő lelkes szereplője.

Iskolaszépítés, adománygyűjtések, egyházi rendezvények és sportversenyek aktív résztvevője.

 

Kis Benjámin, a gyöngyösi Vak Bottyán János Katolikus Középiskola 12. osztályos tanulója

Kiemelkedően tevékeny az iskolai és a plébániai hitéletben. A közösségi megmozdulások állandó és aktív szervezője és résztvevője.  

Elkötelezett cserkész, rádióműsorok állandó szereplője és szervezője, aktívan ministrál és vesz részt diákönkormányzat munkájában.

 

Bárdió Viktória, a Gyöngyösi Kolping Katolikus Szakközépiskola és Szakiskola 11. osztályos tanulója

Szorgalmas, segítőkész, a közösségi munkában kiemelkedő.

Társai előtt példaképül szolgál szorgalmával, az iskola színjátszó csoportjában nyújtott teljesítményével és viselkedésével.

A szentmiséken aktív. Az osztály legjobb hittanosa.

Andor Viktória, a Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola 8. osztályos tanulója

Példás magatartású, szorgalmas, mindig segítőkész, tisztelettudó tanuló.

Nyolc éven át kitűnő volt a tanulmányi eredménye.

Közösségi munkája, tanulmányi- és sport versenyeken elért eredményei, karitászmunkája és templomi szolgálata példás.

 

Gáspár Bianka, a hangonyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola 8. osztályos tanulója

Példás magatartású, kitűnő tanulmányi eredményű.

Tanáraival szemben tisztelettudó, társaival barátságos.

Közösségi munkában megbízható.

Rendszeresen ministrál a szentmiséken.

 

 

A hevesi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola kórusa

A kórus repertoárjának gerincét az egyházi dalok adják.

Rendszeresen szerepelnek a templomi szertartásokon: a Veni Sanctén, a Te Deumon, a templomi búcsún, és a jelentős egyházi ünnepeken.

 

A 22 tagú kórus tagjai: Dankó Kornélis Ilona, Mészáros Kitti, Besenyei Panna Orsolya, Betembuk Emma, Csernei Fanni, Kovács Veronika, Lajer Nóra Krisztina, Misi Laura Kimberli, Pikula Máté, Tóth Evelin, André Lili Anna, Betembuk Dóra, István Nikolett, Pataki Renáta, Patkovics Dóra, Zsemberi Martina, Balázs Boglárka, Ficsór Fanni, Fodor Anikó, Pataki Barbara Kitti, Pikula Zsófia, Sebők Zsuzsanna

 

Kátai Hanna, a jászalsószentgyörgyi Szent György Katolikus Általános Iskola 5. osztályos tanulója

A diákmisék aktív segítője, szerény, kedves, önzetlen, kiváló zenei tehetség.

Tanulmányi eredménye, példamutató magatartása és szorgalma követendő példa.

Eredményesen vesz részt tanulmányi versenyeken.

A diákönkormányzat képviselőjeként a közösségi élet irányítója.

 

Utasi Borbála, a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium 12. osztályos tanulója

Életében a katolikus vallás meghatározó szerepet tölt be.

Csellózik, énekel, aktívan sportol, a diákönkormányzat tagja.

Matematikából és biológiából OKTV helyezést ért el.

Minden tanévet kitűnő bizonyítvánnyal zárt.

Jóindulatú, segítőkész, igazságszerető, pontos személyiség.

Babinszki Tamás, a Jászberényi Katolikus Iskola Liska József Középiskolájának 12. osztályos tanulója

Az iskolai hitélet aktív szereplője, rendszeresen ministrál, segíti az egyházközséget.

Hittanversenyeken számos eredményt ért el.

Széles érdeklődésű és látókörű tanuló.

Irodalmi alkotásaival szép eredményeket ért el, aktívan vízilabdázik, úszik, kerékpározik.

 

Szaszkó Róbert, a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Iskola 8. osztályos tanulója

Magatartása példamutató, társaival szemben segítőkész.

Aktív közösségi életet él.

Számára a templom és a hitélet nagyon fontos, a lelki feltöltődés nélkülözhetetlen.

Távolléte miatt Főtisztelendő Dr. Novák István főigazgató úr veszi át kitüntetését.

 

Muhi Barnabás, a Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagintézményének 8. osztályos tanulója

Az iskola büszkesége, mint tanulmányi, mint vallási élet terén.

Vasárnapi szentmiséken rendszeresen a szentségekhez járul.

Jó példát mutat társainak.

Kocsis Kornél, a karácsondi Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola 8. osztályos tanulója

Szorgalmával, jókedvével, segítőkész szeretetével példát mutat társainak, hogyan lehet a keresztény hitet vidáman hirdetni a mindennapok feladatai és nehézségei közepette.

 

Illyés Péter, a karcagi Györffy István Katolikus Általános Iskola 4. osztályos tanulója

Példamutató magatartása, szorgalma, kitűnő tanulmányi eredménye, az egyházközségért végzett kiemelkedő munkája követendő példa diáktársai számára.

Az egyházi életben aktív, példamutatóan ministrál.

Viselkedésével szavak nélkül is terjeszti az evangélium örömét.

Dobrai Bence, a karcagi Szent Pál Marista Általános Iskola 8. osztályos tanulója

Magatartása, szorgalma, jó tanulmányi eredménye példa társai számára.

Évek óta meghatározó alakja a passió előadásának.

A szentmiséken rendszeresen felolvas.

 

Trencsényi Ferenc, a kazinbarcikai Don Bosco Általános Iskola és Középiskola végzős tanulója
Tanulmányait és gyakorlati munkáját komolyan veszi, heti rendszerességgel részt vesz a szalézi oratórium segítő teendőinek ellátásában és az iskola hitéleti ifjúsági csoportjában.

 

Hajdu Bernadett, a kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gimnázium végzős tanulója

Kiemelkedő közösségi munkát végző, jó tanulmányi eredményeket felmutató tanuló.

Kiemelkedő szerepet játszik az iskolai zenei életben és a liturgikus események alkalmával.

Kötelességtudó, szerény egyénisége mindenki előtt példaként állhat.

Lakatos Letícia Fernanda, a körömi Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola 1. osztályos tanulója

Példamutató magatartása és kiemelkedő szorgalma kitűnik az osztálytársai közül.

Kitartó szorgalma révén a legjobb tanulók közé tartozik, a tanév során Ő fejlődött a legtöbbet.

Koncz Brigitta Terézia, a mezőkeresztesi Szervita Nővérek Gyermekotthon lakója

Hitéletében példamutató, a felnőttekkel és társaival egyaránt tisztelettudó.

Jó közösségi ember, aki szívesen részt vesz az egyházi rendezvényeken és táborokon.

A vasárnapi szentmiséken rendszeresen a szentségekhez járul.

 

Szemán Szilvia a mezőkövesdi Szent István katolikus Általános Iskola 8. osztályos tanulója

Magatartása keresztény, szorgalma példamutató.

Tanulmányi eredménye nyolc éven át kitűnő volt.

Tanulmányi versenyeken indul. 

Aktívan közreműködik a közösségi programokon, rendszeresen felolvas a vasárnapi szentmiséken.

Felnőttekkel és diáktársaival tisztelettudó, segítőkész.

 

 

A Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola Énekkara

Az énekkar főként gitáros énekekkel lép fel. Az egyházi és az iskolai ünnepségeken örömmel és lelkesen énekelnek.

Az iskolai lelki napokon rendszeresen szentmise-szolgálatot látnak el.

A 6 tagú énekkar tagjai: Antal Gréta, Molnár Enikő, Krudinák Daniella, Zsebe Anna, Nagy Veronika, Puporka Róbert

 

Stefán Zsófia, a mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola 6. osztályos tanulója

Példamutató magatartásával, tanulásával kivívta tanárai és tanulótársai tiszteletét.

Tanulmányi eredménye minden évben kitűnő vagy jeles.

Több éve templomi szolgálatot lát el, gyakorolja a hitet, felelős keresztényként él és társait is erre ösztönzi.

A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium liturgikus csoportja

Igényességre törekvő zenéjükkel pozitívan formálták a közösség hozzáállását a szentmisékhez, aminek különös értéke, hogy nagy alázattal, s szinte észrevétlenül végzik.

Másokért élő szolgálatuk, kitartásuk példaértékű.

Magatartásuk példamutató, szorgalmuk kiemelkedő, aktív hitéletük korosztályuk számára hatványozottan tanúságtevő.

A 4 tagú csoport tagjai: Szrenka Gergely, Bóka Zsombor, Kardos Eszter és Szrenka Franciska

A miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium olasz színjátszó csoportja

A színjátszó csoport tagjai az iskola olaszul tanuló diákjaiból kerülnek ki, akik lelkesedésükkel vállalják a szerepléssel járó munkát és izgalmakat, ezáltal is fejlesztve nyelvtudásukat.

A 10 tagú csoport tagjai: Szemán Acsád, Almássy Anna, Földi Adrienn, Földi Mónika, Bánka Kristóf, Reich Bálint, Szabó Ádám, Telekes Dávid, Molnár Eszter, Pál Eszter

Felkészítő tanáruk: Kulcsárné Gál Beáta

 

 

A miskolci Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola kiemelkedő teljesítményt tanúsító 8. osztályos tanulóközössége

Mindennapi tanulmányaik során tanulmányi eredményeikkel, hitéletükkel példát mutatnak tanulótársaiknak. Osztálymisék és iskolamisék aktív résztvevői, felolvasásaikkal, szerepléseikkel segítik a keresztény szemléletet, az iskola vallási, keresztényi nevelését.

Az 5 tagú csoport tagjai: Bíró Fanni, Gris Gergő, Helembai Máté, Kruzseczki Csaba, Kocsis Szilveszter

 

Kelemen Didák Orchestra, a miskolci Kelemen Didák Kollégium zenei együttese

A kollégium életében fontos ünnepségeken aktívan és tevékenyen vesznek részt, előadásaikkal, zenei produkcióikkal színesítik az intézmény életét.

A 4 tagú csoport tagjai: Kovács Dávid, Varju Károly, Kaló Balázs, Varga Zsombor

 

Váradi Szilvia, a Szent Benedek Általános Iskola és Középiskola Miskolci Tagintézményének 11. osztályos tanulója

Kiemelkedő hitéleti tevékenysége és lelki-életi példamutatása példaként áll diáktársai előtt.

Berecz Armand, a miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola 8. osztályos tanulója

Élő Istenkapcsolatával, imádságos életével követésre méltó példa társai számára.

Példamutató magatartásával, szerénységével, önzetlen segítőkészségével kivívta tanárai és osztálytársai elismerését, szeretetét.

Vállalt feladatait felelősségteljesen látja el, tanárai és diáktársai bármikor számíthatnak segítségére.

 

A miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola 4. korcsoportos leány labdarúgó csapata

A kiváló eredményt a csapattagok között kialakult baráti kapcsolatnak, a jó csapatszellemnek, valamint az egymásért való küzdeni tudás erősségének köszönhetik.

A 9 tagú csoport tagjai: Fülöp Alexa, Kis-Orosz Viktória, Lalik Réka, Nádas Anna Amina, Pitti Panna, Rózsehegyi Kitti, Severnyák Anikó, Szabó Gréta, Szirmai Szimonetta

 

Az ózdi II. János Pál Katolikus Általános Iskola állandó ministránsai

Minden alkalommal mély hittel, keresztény lélekkel nyújtanak egyházi szolgálatot.

Előfordul, hogy a környezetük nem értékeli a szentmiséken való részvételüket.

Ők mégis minden vasárnap vállalják a szolgálatot.

Kereszténységük példaként szolgál az iskola minden tanulójának.

A 4 tagú csoport tagjai: Váradi Bianka, Radics Petra, Horváth Béla, Váradi Piroska Márta

Boros Nikolett, az ózdi Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium végzős tanulója

Humánus, mindig pozitívan fordul társaihoz.

A keresztény értékek példaértékű képviselője, jó szándékú, önzetlen.

Kiemelkedő hitélete római katolikus elhivatottsága, önzetlen segítőkészsége, kimagasló tanulmányi eredményei példaként szolgálnak tanulótársai számára.

Távolléte miatt Jene Andrásné igazgatóhelyettes asszony veszi át a kitüntetést.

Szmetana Viktória és Szmetana Viktor, a sajóládi Fráter György Katolikus Általános Iskola 3. és 4. osztályos tanulói

Munkájukban a lehető legjobb teljesítményre törekszenek. Szorgalmukkal kiemelkednek társaik közül.

A szentmiséken rendszeresen és tevékenyen örömmel és lelkesedéssel vesznek részt.

Iskolai és egyházi ünnepeken szívesen vállalnak szerepet, szolgálatot.

 

A sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola III-IV. korcsoportos leány tornászcsapata

A csapattagok nem csak a sportban, tanulásban kiemelkedőek, hanem hitéletükben is példát mutatnak.

Évek óta bekapcsolódnak az egyházi eseményekbe, szentmisékbe, ahol felolvasást és szolgálatot is vállalnak.

Az 5 tagú csoport tagjai: Haskó Vivien, Sedlák Lili, Lukács Dorka, Szabó Tessza, Darmos Alíz

 

 

A sátoraljaújhelyi V. István Katolikus Középiskola ás Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola oltárszolgálatos csoportja

A csoport tagjai a szentmiséken, iskolai miséken és az ünnepnapokon rendszeresen oltárszolgálatot végeznek.

Szorgalmas tanulással elsajátították a liturgia cselekményeit, és nagy odaadással segítenek.

Vállalják a szentmisék olvasmányait, könyörgéseit és a kisebbek betanítását.

A 6 tagú csoport tagjai: Géczy Kristóf, Naár Gergely László, Pala István, Papp Bence, Sebes Richárd, Tóth Bence

 

A szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola ministráns csoportjának végzős tanulói

A tanulók a gimnázium hitéletének aktív és meghatározó tagjai. A lelki napokon, az iskola ünnepi megemlékezésein és a szentmiséken ministráns szolgálatukkal hozzájárulnak a liturgikus események méltó megünnepléséhez. Személyes példamutatásuk a tanulásban, a szentmise látogatásban követendő lehet iskolatársaik számára is.

A 6 tagú csoport tagjai: Csider Norina, Laczkó Szilárd, Nagy Márk, Török Balázs, Zsofcsák Valentin, Majoros Réka

 

A szikszói Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola duatlon csapata

Az eredményes sporttevékenység mellett osztályuk közösségi munkájában is aktívan részt vesznek.

Kitartásuk példát mutat az iskola többi tanulójának.

A 3 tagú csapat tagjai: Hajdu Zoltán, Izsó Norbert, Pál Koppány András

A tenki Szent Imre Katolikus általános Iskola oltárszolgálatosai

Vallásos lelkületük és mindennapi életük mintául szolgál a többi diák számára. Oltárszolgálatuk mellett az iskola hitéletének és programjainak állandó közreműködői.

Tanulmányi munkájuk az iskola legjobb tanulói közé emelte őket.

A 4 tagú csoport tagjai: Bakos József, Csillik Nóra, Nagy Csenge, Oszlánczi Máté

 

 

A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola fiú tornász csapata

A csapat eredményei egyre jobbak, legszebb dobogós sikereiket a Debreceni Bocskai-Vénkert Kupán érték el.

A fiúk kitartásukkal példaként állnak diáktársaik előtt.

A 10 tagú csapat tagjai: Varga Dávid, Kis Tamás, Sőregi Olivér, Sőregi Richárd András, Soltész Attila, Soltész Bence, Kardos Patrik Zoltán, Krekk-Kertész András, Virág Krisztián, Krausz István

 

Prókai Balázs, a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 8. osztályos tanulója

Keresztény hitélete példamutató.

Osztályközösségének aktív tagja.

Kitartása, a tanuláshoz való hozzáállása kiemelkedő, szorgalma példát mutat tanulótársainak.

A törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Általános Iskola vizuális csoportja

Gyakran készülnek helyi és országos pályázatokra, minden iskolai ünnepségen aktívan részt vesznek a dekoráció elkészítésében.

Munkáik közül kiemelkedik a „Jézus lecsendesíti a vihart” című képük, amely a gimnázium hittan termének falát díszíti. 

A 8 tagú csoport tagjai: Csabai Nóra, Németh Eszter, Ignácz Melánia, Bárdos Bianka, Kubicsek Edina, Ollári Vanessza, Verbai Gergő, Lukács Mercédesz

Vezetőjük: Oláh-Kovács Anna

Szöveg: Bérczessy András

Fotó: Balogh Ferenc

 

 

dr. Ternyák Csaba és Szerémi Fanni

Kategóriák 

Jászfényszaru
© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva