Ternyák Csaba érsek újévi körlevele

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2015, január 5 - 14:47

Az alábbiakban közreadjuk Ternyák Csaba egri érsek újévi körlevélét, melyet 2015. január 1-jén, Szűz Mária, Isten anyja ünnepén olvastak fel az Egri Főegyházmegyében tartott szentmiséken.

Kedves Testvérek!

Minden év első napján nemcsak az új esztendőért adunk hálát, hanem Szűz Mária istenanyaságát is ünnepljük. Jézus Krisztus édesanyja az Egyház kezdeteitől fogva fontos szerepet töltött be a hívő emberek életében. Már az első keresztények úgy tekintettek Máriára, mint Jézus első tanítványára és leghűségesebb követőjére, aki az angyalnak mondott igenjével előbb méhébe fogadta, majd kilenc hónapig szíve alatt hordozta Szent Fiát. Aztán Betlehemben világra szülte, Egyiptomban és Názáretben felnevelte, és egészen nyilvános működésének kezdetéig anyai szeretetével gondozta. A kánai menyegzőn Jézus az ő közbenjárására tette első nyilvános csodáját. Tanító körútjain nyomdokaiban járt, követte őt a keresztúton, és ott állt a kereszt alatt is. Az apostolokkal együtt ott volt az utolsó vacsora termében, és várta a Szentlélek eljövetelét. Szűz Mária istenanyaságának mai ünnepe a 431-es efezusi egyetemes zsinatra nyúlik vissza, amikor kelet és nyugat egyházai egyaránt elfogadták, hogy ha Jézus Krisztus valóságos ember és valóságos Isten is, akkor Szűz Máriát joggal nevezzük teotokosznak, azaz istenszülőnek. Azóta kelet és nyugat egyaránt Isten anyjának vallja Őt. Ma mi is hódolattal járulunk elé, és kérjük közbenjárását az előttünk álló új esztendőre.

Nagy szükségünk van az ő oltalmára, hiszen ha a világunkra nézünk, akkor érezzük, hogy mennyire törékeny az államok viszonya. Azzal, hogy a Béke Királynéja karácsonykor világra szülte a Béke Királyát, nem köszöntött még ránk a világbéke. Az Ő békéje ugyanis nem a fegyverek hallgatása vagy egyensúlya. Nem is valósul meg úgy, ahogy a világ akarja. Az Ő békéje az emberek szíve mélyén születik meg, ha akarjuk, ha befogadjuk életünkbe ezt a Királyt. Aztán majd az önmagukkal, családjukkal, szomszédaikkal, környezetükkel békében élő emberek feladata lesz, hogy békéjük másokat is megérintsen.

Ezért rendelte el egyházunk, hogy január elsején minden évben tartsuk meg a béke világnapját. Tudjuk, hogy a pápa ilyenkor békeüzenettel fordul a keresztény közösségekhez, a nemzetek vezetőihez és a világon élő minden jóakaratú emberhez. Az idei világnap témája: a rabszolgaság. Sajnos tévedés lenne arra gondolni, hogy amikor 1865-ben – utolsóként – az Amerikai Egyesült Államokban is megszüntették a rabszolgaságot, akkor az emberiségnek ez a szégyene végleg eltűnt a történelemből. A legkülönfélébb formákban ma is újra és újra visszaköszön. Ferenc pápa békeüzenete felsorolja a modern kori rabszolgaságnak azokat a formáit, amelyek a mi társadalmunkat is megfertőzhetik, és emlékeztet a mai rabszolgaság áldozataira. Megemlékezik a szabadságuktól megfosztott és munkáltatójuk által megzsarolt bevándorlókról, a szexrabszolgákról, a gyermekkatonákról, a terrorizmus foglyairól és a korrupció áldozatairól. A pápa úgy fogalmaz, hogy „Ezek a jelenségek akkor fordulnak elő, amikor a gazdasági rendszer középpontjában a pénzisten áll, nem pedig az emberi személy”. A Szentatya azonban nem áll meg a problémák felsorolásánál. Arra szólít fel, hogy fogadjuk be az evangéliumot, és erősítsük meg a keresztény közösségeket, „ahol az eltérő származás vagy társadalmi státusz nem csökkenti a méltóságot – írja –, és nem zár ki senkit Isten népéből, mivel a Krisztusban való testvériség köteléke fűz egybe mindenkit. Tartsák tehát tiszteletben az ember méltóságát, szabadságát és autonómiáját! A személyek közötti kapcsolatot a tisztelet, az igazságosság és a szeretet határozza meg – a testvériség jegyében, mely a család és a társadalom alapköteléke”.

Kedves Testvérek! Immár hagyománnyá vált az Egri Főegyházmegyében, hogy az újévi körlevélben hirdetjük meg az egyházmegyei találkozót. Az idén április 25-ére, szombatra hívjuk és várjuk az advent első vasárnapján megújult egyházközségi képviselőtestületek tagjait az egri bazilikába, hogy egymással és velem is találkozzanak. Fontosnak tartottam, hogy főegyházmegyénk mind a 3947 képviselőtestületi tagjának kinevező iratát saját kézjegyemmel lássam el, hogy ezáltal is kifejezésre juttassam az egyház bizalmát az ő személyük és szolgálatuk iránt. A találkozó során pedig szeretném megerősíteni őket Isten iránti hitükben és az egyház iránti elkötelezettségükben. Ez az összejövetel jó alkalom lesz arra, hogy közösen imádkozzunk, és az egyházmegyénk előtt álló öt esztendő feladatait áttekintsük.

Kérem, hogy pap testvéreim és híveim egyaránt érezzék át a hitünkről való közös tanúságtétel jelentőségét, és örömmel vegyenek részt ezen a talákozón az egri bazilikában, idén április 25-én, szombaton.

Szeretettel kívánok a főegyházmegyénkben élő Krisztus-hívőknek és minden jóakaratú embernek Istentől megáldott, békét, boldog új évet.

 

Fotó: Federics Róbert

Magyar Kurír

dr Ternyák Csaba

Kategóriák 

Magyar egyház
© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva