Világi vagy Egyházi Iskola ?

Közreadta Kollár Csaba, csütörtök, 2015, április 9 - 18:31

Világi vagy Egyházi Iskola ?
A napokban került kiküldésre az a Tájékoztató , mely tudatja a szülőkkel hogy dönthetnek arról kérdésről , hogy Jászfényszarun legyen e a  Katolikus Egyház által fenntartott Általános Iskola .A szülők véleményt alkothatnak 2015.április 16-án csütörtökön 7.00-19.00 óra között a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár földszinti klubtermében .A véleményalkotás, szavazás módja titkos szavazás és szándékfelmérő nyilatkozat adás. A szavazás a következő kérdésről fog dönteni :
„támogatom vagy nem támogatom  hogy a Jászfényszarui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói joga átadásra kerüljön az Egri Főegyházmegye számára „
A szándékfelmérő nyilatkozat arról ad információt , hogy amennyiben a Jászfényszarui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói joga átadásra kerül az Egri Főegyházmegye számára,akkor a gyermek 2015/16. tanévtől a tanulmányait az egyházi fenntartású intézményben folytatja tovább „ igen vagy nem „
Maga a döntés igen fontos hiszen egy olyan lehetőség előtt állunk mely gyökeresen változtathatja meg életünket , jövőnket !!A fenntartói jog átadása kizárólag csak akkor valósítható meg , ha a szülők 50% +1 fő  arányú szavazatai támogatják a kezdeményezést !/ 1 gyermek 1 szülői szavazat /
Miért VÁLASSZUK az egyházi iskolát?
- széleskörű tudáshoz és intelligenciához segítik a tanulókat
Háttér: mind a múltban, mind a jelenben bizonyított hogy az iskolák rangsorolásában milyen előkelő helyet foglalnak el a keresztény intézmények!
- cél, hogy szerethető és szerető emberekké váljanak a gyermekek, emberségesek és becsületesek legyenek, akik magabiztosan eligazodnak majd a világban
- a legnagyobb segítség ebben a keresztény hit, mely nem korlátoz, hanem felszabadít egy örömteli és lelkileg kiegyensúlyozott élethez
-  a gyermekek lelkével is törődik, nemcsak az értelmi képességeikkel – ezért az egész embert segítik a fejlődésben
- a családközpontúság : baráti kapcsolatban szeretne lenni a szülőkkel, hogy együttműködve velük a legtöbbet kaphassák a gyermekeik
- az itt tanuló gyermekek mindent megkapnak, amit egy állami iskolában, ill. itt többet kapnak
- mert az állami iskolában „semleges” nevelést valósítanak meg…
Háttér: a „semleges nevelés” lehetetlen ! A gyermekeknek útmutatásra és segítségre van szükségük! Látjuk, hogy milyen erkölcsű fiatalokat nevelt ki ez a gondolkodás!
- nem zár ki más vallású diákokat sem, ha azok ott szeretnének tanulni, hiszen erkölcsi, vallási alapértékeink egyetemesek.
A felekezeti oktatás természetesen nem azt jelenti, hogy feltétlenül a papi, kántori vagy egyéb egyházi tisztségre készít elő. A katolikus, református líceumokban humán és reál profilú osztályok vannak, akárcsak az államiban. Mi válthat ki mégis idegenkedést a szülőből?
A vallásos oktatás ellenzők azt szokták kiemelni, hogy a megfelelő neveléshez semmi szükség a vallásra.
Mégis van az a többlet amit adhat egy egyházi iskola :
Mi az a többlet, amit egy diák a felekezeti iskolában kaphat?
- A keresztény értékrend megismerése, elsajátítása és a nevelés folyamatában való bensővé tétele. Mindez javítja a hozzáállását a tanuláshoz, munkához, viszonyát szüleihez, tanáraihoz, diáktársaihoz.
- Megismerheti a legfontosabb útmutatásokat a Bibliából, amelyek segítségével védelmet kap a 21. század sok esetben értéktelen, és negatív hatásaitól.
- Akinek hite van, van önbizalma, van reménye, van jövője – akkor is, amikor már szülei nem fogják tudni segíteni.
Azzal fejezném be, amit egy idős ember mondott egyszer valakinek, aki a gyermekéről panaszkodott: „Fiam, jegyezd meg jól, olyan gyermeked lesz, amilyennek neveled”. Akkor úgy éreztem, hogy nagyon egyszerűen és tömören megfogalmazta a felnőttek feladatát.
Kérünk minden szülőt hogy 2015. április 16-án véleményt formálni szíveskedjenek !Figyelem !A távolmaradás automatikus NEM  szavazatnak  minősül !!

Kollár Csaba szülő / egyházközségi testületi képviselő

Hit , tudás , emberség

Kategóriák 

Jászfényszaru
© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva