Jászfényszaru

A helyi egyházközség életéhez kapcsolódó hírek.

Ifjúsági hittan

Közreadta Pető István, kedd, 2012, március 6 - 16:12

Plébániákon ifjúsági hittanos csoportokat szervezünk. A foglalkozások szombat délután 3 órától fél 5-ig tartanak kéthetenként, mivel két korcsoportban szervezzük. Az első korcsoport a középiskolás tanulóknak (páratlan hetek szombatjain - az első alkalom március 3-án volt), a másik kocsoport a főiskolára, egyetemre járóknak (a páros hetek szombatjain - az első alkalom március 10-én lesz) szerveződik. Szeretettel várok minden érdeklődő fiatalt.

Kiss Gábor, plébános

Liturgikus naptár

Közreadta Pető István, péntek, 2012, február 17 - 20:05

Kedves Látogatók!

Mostantól kezdve a Hírek, események menüből és a jobb oldali Következő események blokkból elérhető a Katolikus Egyház liturgikus naptára. Ezúton is köszönjükaz ötletet Kollár Csabának, az iCal-formátumot pedig Vaday Tamásnak.

Indul a bibliakör

Közreadta Pető István, kedd, 2012, február 14 - 07:17

Csütörtökönként, az esti szentmise után, kb. 17.45-től elkezdődnek a bibliakör foglalkozásai. Helyszín: a plébánia közösségi terme, illetve ha az kicsinek bizonyulna, a Szent István kápolna. Az összejövetelek célja a Szentírás mélyebb megismerése és annak megtanulása, hogyan imádkozhatunk az abban olvasottakból.

Nagy dicsőséggel immár született

Közreadta Pető István, szombat, 2011, december 24 - 17:10

"Nagy dicsőséggel immár született
Ez gyermek minékünk
Az mi királyunk, Istenünk fia
Adatott minékünk"
(Cantus Catholici)

Karácsonyi lelkigyakorlat

Közreadta Pető István, szerda, 2011, december 14 - 20:03

Kiss Gábor plébános atya karácsonyi lelkigyakorlatot tart a templomban 2011. december 15-17. (csütörtök-szombat) között. Csütörtökön és pénteken este 6 órakor lelkigyakorlatos szentbeszéd hangzik el, utána gyóntatás. Szombaton este 5 órakor kezdődik a szentmise, utána következik a lelkigyakorlatos prédikáció, majd ismét lesz gyónásra lehetőség.

Ünnepi miserend

Közreadta Pető István, csütörtök, 2011, december 1 - 17:41

Adventben, 2011. november 29-től hétfő és szombat kivételével reggel 6 órakor hajnali szentmise lesz a templomban.

Karácsony:

  • December 24: 23.30-kor pásztorjáték, éjfélkor ünnepi szentmise a templomban.
  • December 25: Karácsony napján 11 órakor ünnepi szentmise a templomban. A templom ezen a napon 17 óráig nyitva lesz.
  • December 26: Karácsony második napján 11 órakor szentmise a templomban.

A temetői kápolnában december 25-én és 26-án nem lesz szentmise!

Szilveszter, Újév:

Kató néni köszöntése Advent 1. vasárnapján

Közreadta Pető István, vasárnap, 2011, november 27 - 18:28
Kató néni köszöntése Advent 1. vasárnapján - fotó: Pető István

November 27-én, a 11 órai szentmisében meggyújtottuk az adventi koszorú első gyertyáját. De ez a nap nem csak emiatt volt emlékezetes: Ma köszöntöttük ünnepélyesen Kató nénit nyugalomba vonulása alkalmából.

Városunkban jártak a varannói zarándokok

Közreadta Pető István, vasárnap, 2011, november 6 - 17:55

Mint ismeretes városunkban található a varannói kegykép egyik másolata. Ezért Jászfényszaruról és Pusztamonostorról még 2008-ban elzarándokoltunk a felvidéki Varannóba, hogy megtekintsük a pálos templom kegyképét. 2011. október 15-én pedig nagy megtiszteltetés érte Egyházközségünket, hiszen a szlovákiai Varannó (Vranov nad Topľou) városából zarándokok érkeztek Jászfényszarura. A 47 fős csoportot Gregor Wach pálos szerzetes vezette be templomunka a zarándokokat köszöntő harangzúgás közepette. A varannóiak megérkezésük után szentmisét tartottak.

Mindenszentek és Halottak napja

Közreadta Pető István, szombat, 2011, október 15 - 17:27

Tájékoztatjuk a Kedves Híveket, hogy a Mindenszentek és Halottak napi szertartások rendje a következők szerint alakul:

2011. október 30. (vasárnap): Templomunk búcsúünnepe

  • Délelőtt 11 órakor szentmise a templomban, utána körmenet a templom körül.

2011. november 1. (kedd): Mindenszentek ünnepe

Sírkőszentelés

Közreadta Pető István, szerda, 2011, október 12 - 20:12

Értesítem a híveket, hogy sírkőszentelés az év során folyamatosan kérhető, melyet az elhunytért mondatott szentmise előtt vagy után végzek el. Bővebb felvilágosítást a plébánián vagy a sekrestyében kaphatnak.

Kiss Gábor
esperes plébános

Csőke György plébános atyát búcsúztattuk

Közreadta Dr. Kocsis András, szombat, 2011, augusztus 20 - 17:46
Csőke György plébános atya búcsúmiséje (fotó: Pető István)

Főtisztelendő Csőke György, Plábános Úr ! Kedves Gyuri Atya !

Az elmúlt napokban sok mindenkitől személyesen is elköszönt azután, hogy az Érsek Főpásztor új területre irányította, hogy lelkipásztori munkáját folytassa.

Változás a szentmisék rendjében

Közreadta Pető István, hétfő, 2011, augusztus 8 - 14:12

Ezúton is értesítjük az egyházközség minden tagját, hogy 2011. augusztus 14-től a következő módon változik a vasárnapi szentmisék rendje:

  • Reggel 8 órától a temetői kápolnában,
  • Délelőtt 11 órától pedig a templomban kezdődik szentmise.

Személyi változások az Egri Főegyházmegyében

Közreadta Dr. Kocsis András, szerda, 2011, július 27 - 10:43

Ternyák Csaba az Egri Főegyházmegye főpásztora döntése értelmében 2011. augusztus 1-jei hatállyal
Kiss Gábor Erdőkövesdről Jászfényszaruba,
Csőke György Jászfényszaruból Markazra,
Fehér Róbert Markazról Erdőkövesdre kap plébánosi kinevezést.

Rajz- és irodalmi pályázat a Család Évében

Közreadta Pető István, kedd, 2011, június 14 - 19:27
Család Éve - forrás: eger.egyhazmegye.hu

A Főegyházmegyei Kateketikai Konzultációs Iroda a Család Éve alkalmából rajz- és irodalmi pályázatot hirdetett hittanos gyermekek számára. A rajzpályázatra igen sok, összesen mintegy 600 pályamű érkezett. Jászfényszaruról a következő gyermekek indultak a megmérettetésen:

25 éves a jászfényszarui nagyharang

Közreadta Pető István, csütörtök, 2011, június 9 - 11:06
25 éves a nagyharang

Június 8-án ünnepeljük a Szentcsalád nagyharangot

„A hívek nem felejthetik el régi harangjuk hívó hangját!”- ez a II. világháború sajgó sebe. Ezért határoztak így: „Legyen újra nagyharangunk!” – történt mindez 1982. február 1-jén. Az előző harangot a háború éveiben beolvasztották, mint oly sok településen.

Oldalak

© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva