Magyar egyház

A magyar egyházi élethez kapcsolódó hírek.

Seregély István június 3-án mutatott be gyémántmisét

Közreadta Kollár Csaba, péntek, 2015, június 5 - 16:19
Seregély István nyugalmazott egri érsek

Seregély István nyugalmazott egri érseket hatvan éve, 1955. június 19-én szentelték pappá. A püspöki konferencia nyári rendes üléséhez kapcsolódva június 3-án mutatott be gyémántmisét Budapesten

– Mit jelent ez a szép évforduló Önnek?

– Egy ilyen évforduló nem érdem, az az Úristen ajándéka, de kiváló alkalom arra, hogy az ember az életére visszatekintve ráébredjen a Jóisten iránti hála kötelezettségére, főleg ha úgy érezheti, elmondhatja, hogy megjárta a kijelölt utat.

40 éve hunyt el Mindszenty bíboros

Közreadta Kollár Csaba, kedd, 2015, május 5 - 12:30
Mindszenty József (1892-1975)

Mindszenty József (1892-1975)

Krisztus követségében járunk

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2015, április 27 - 12:27
Krisztus követségében járunk

Ezzel a mottóval tartottak találkozót az Egri Főegyházmegye egyházközségeinek képviselőtestületi tagjai számára április 25-én az egri bazilikában.  Az összejövetelre mintegy kétezer-ötszázan érkeztek, elfogadván a főpásztor, Ternyák Csaba egri érsek meghívását.

Egyházmegyei találkozó Egerben

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2015, április 20 - 12:12

Egyházmegyei találkozót tartanak 2015. április 25-én Egerben. Az Egri Főegyházmegye háromszáztíz önálló plébániájának és mintegy háromszáz filiájának egyházközségi képviselő testületi tagjait várja Ternyák Csaba érsek arra a lelki napra, amely 10.00 órakor kezdődik az egri bazilikában. A programban az érseki szentmise mellett előadások, közös imádságok és tanúságtételek szerepelnek.

A találkozón részt vesznek  egyházközségi testületünk tagjai is .

Gyorssegély Kárpátalja megsegítésére

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2015, március 9 - 12:38
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Kárpátalján kialakult súlyos helyzet miatt döntött arról, hogy katasztrófaalapból 10 millió forint értékben gyorssegélyt juttat el a nehéz helyzetben lévő családok és az egyedülálló idős emberek megsegítésére. Ezzel egyidejűleg a püspökök gyűjtést hirdetnek minden katolikus templomban március 15-én, vasárnap a kárpátaljai testvérek javára.

Az MKPK körlevele a 2015. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2015, március 2 - 12:37
Tartós élelmiszerek gyűjtése 2015

Kedves Testvérek!

Egyházunk kétezer éve hivatásának tekinti, hogy gondoskodjék a szegényekről. A nagyböjti idő prefációja arra hívja fel a figyelmünket, hogy a lelki előkészületünk három részből áll: „önmegtagadással dicsőítsünk téged, bűnös vágyainkat féken tartsuk, és a nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük.” (nagyböjti III. prefáció) A harmadik felszólítás közös gyakorlására,a Mennyei Atya jóságának a követésére, azaz a nélkülözők segítésére hívjuk most testvéreinket, amikor idén újra meghirdetjük nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést templomainkban.

Országos gyűjtés a katolikus iskolák javára

Közreadta Kollár Csaba, péntek, 2015, február 20 - 12:28
Hit , tudás ,emberség

A katolikus iskolák javára gyűjtenek Magyarország összes katolikus templomában február 22-én, a hónap utolsó vasárnapján. Az adakozás évről évre bizonyítja, hogy milyen sokan szívükön viselik egyházunk oktatási-nevelési szolgálatának támogatását.

A 271 katolikus oktatási-nevelési intézmény 582 tagintézményével van jelen a magyar közoktatásban. Az idei tanévben 131 óvodát, 215 általános iskolát, 84 gimnáziumot, 25 szakiskolát, 48 szakközépiskolát, 53 kollégiumot és 26 alapfokú művészetoktatási iskolát tart fönn a 14 egyházmegye, 28 szerzetesrend és négy egyéb egyházi szervezet.

Urunk bemutatása - Gyertyaszentelő Boldogasszony

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2015, február 2 - 12:40
GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án arra emlékezünk, hogy Szűz Mária Jézus születése után negyven nappal bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A nyugati liturgiában Szűz Mária tisztulásának, és a fénynek ünnepe lett. A görög liturgia a találkozás ünnepének nevezi, mert ekkor találkozott Krisztus az emberiséggel Simeon és Anna prófétaasszony személyében.

Ternyák Csaba érsek újévi körlevele

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2015, január 5 - 14:47
dr Ternyák Csaba

Az alábbiakban közreadjuk Ternyák Csaba egri érsek újévi körlevélét, melyet 2015. január 1-jén, Szűz Mária, Isten anyja ünnepén olvastak fel az Egri Főegyházmegyében tartott szentmiséken.

Kedves Testvérek!

Katona István: Isten bőkezű, sokkal többet ad, mint amennyit megérdemlünk

Közreadta Kollár Csaba, csütörtök, 2014, december 18 - 11:20
Katona István püspök

Katona István püspökké szentelésének 25. évfordulóját ünnepelték december 9-én a váci székesegyházban. December 14-én, advent 3. vasárnapján az egri bazilikában mutat be hálaadó szentmisét. Életútjáról, papi, püspöki szolgálatáról kérdeztük.

Krisztus Király Ünnepe, Advent

Közreadta Kollár Csaba, csütörtök, 2014, november 27 - 13:02
Adventi koszorú

Adventtel kezdődik az új egyházi év, a karácsonyra való csendes előkészület ideje. Az advent első vasárnapját megelőző vasárnapon köszönti a katolikus egyház KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPÉt.Krisztus királyságának liturgikus ünneplése viszonylag új keletű – XI. Piusz pápa rendelte el a megemlékezést 1925-ben. A gondolat maga azonban nagyon régi, az első keresztény közösségek idejére vezethető vissza. A filippiekhez írt levélben idézett himnusz a feltámadás révén dicsőségbe emelt Krisztus méltóságát a királykoronázás jellegzetes mozzanataival írja le.

Az MKPK körlevele Szent Erzsébet napjára

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2014, november 17 - 06:51
Árpád-házi Szent Erzsébet

Kedves Testvérek!

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe minden évben arra szólít fel bennünket, hogy ne csak ünnepeljük és csodáljuk benne a szolgáló szeretet példáját, hanem kövessük jótékonykodó útmutatását is. A mindössze 24 évet élt magyar királylány felismerte és radikálisan megvalósította az evangéliumi felebaráti szeretetparancsot. Példája azért tűnik ki a jótékonykodó szentek sorából, mert a saját történelmi korában az uralkodók között nem volt példa arra, ahogyan ő a rászorulókat minden téren segítette.

Személyi változások az Egri Főegyházmegyében

Közreadta Kollár Csaba, péntek, 2014, június 27 - 13:00
Személyi változások az Egri Főegyházmegyében

Ternyák Csaba érsek személyi és szervezeti változásokról döntött az Egri Főegyházmegyében, melyeket a "Bővebben"-re kattintva tekinthetnek meg.

2014. június 6-i hatállyal:

Fegyvernek plébánia lelkipásztori ellátását Törökszentmiklós plébánia végzi.

2014. augusztus 1-jei hatállyal:

SÁNTA ISTVÁN emődi ny. plébános, plébániai kormányzó,
MATISZ FRIGYES hidasnémeti ny. plébános, plébániai kormányzó és
GYENES GYULA jászárokszállási ny. plébános, plébániai kormányzó tényleges nyugállományba kerülnek.

Pap- és diakónusszentelés az egri bazilikában

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2014, június 23 - 12:56
Pap- és diakónusszentelés az egri bazilikában

Ternyák Csaba érsek június 21-én az egri bazilikában hét diakónust pappá, öt kispapot pedig diakónussá szentelt.

A keresztség ünnepe az Egri Főegyházmegyében

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2014, május 19 - 12:51
Ternyák Csaba egri érsek

Ternyák Csaba egri érsek még újévi körlevelében írt arról, hogy egyházmegyénkben az idei évet keresztségi hivatásunk megerősítésének szenteljük.  "Krisztusban új teremtmény lettünk!" (2 Kor 5,17) mottóval meghirdette a Keresztség Ünnepe Egyházmegyei Találkozót, amelyre 2014. május 17-én került sor az egri bazilikában 1200 fő részvételével.

Oldalak

© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva