Magyar egyház

A magyar egyházi élethez kapcsolódó hírek.

Az MKPK körlevele a 2015. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2015, március 2 - 12:37
Tartós élelmiszerek gyűjtése 2015

Kedves Testvérek!

Egyházunk kétezer éve hivatásának tekinti, hogy gondoskodjék a szegényekről. A nagyböjti idő prefációja arra hívja fel a figyelmünket, hogy a lelki előkészületünk három részből áll: „önmegtagadással dicsőítsünk téged, bűnös vágyainkat féken tartsuk, és a nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük.” (nagyböjti III. prefáció) A harmadik felszólítás közös gyakorlására,a Mennyei Atya jóságának a követésére, azaz a nélkülözők segítésére hívjuk most testvéreinket, amikor idén újra meghirdetjük nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést templomainkban.

Országos gyűjtés a katolikus iskolák javára

Közreadta Kollár Csaba, péntek, 2015, február 20 - 12:28
Hit , tudás ,emberség

A katolikus iskolák javára gyűjtenek Magyarország összes katolikus templomában február 22-én, a hónap utolsó vasárnapján. Az adakozás évről évre bizonyítja, hogy milyen sokan szívükön viselik egyházunk oktatási-nevelési szolgálatának támogatását.

A 271 katolikus oktatási-nevelési intézmény 582 tagintézményével van jelen a magyar közoktatásban. Az idei tanévben 131 óvodát, 215 általános iskolát, 84 gimnáziumot, 25 szakiskolát, 48 szakközépiskolát, 53 kollégiumot és 26 alapfokú művészetoktatási iskolát tart fönn a 14 egyházmegye, 28 szerzetesrend és négy egyéb egyházi szervezet.

Urunk bemutatása - Gyertyaszentelő Boldogasszony

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2015, február 2 - 12:40
GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án arra emlékezünk, hogy Szűz Mária Jézus születése után negyven nappal bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A nyugati liturgiában Szűz Mária tisztulásának, és a fénynek ünnepe lett. A görög liturgia a találkozás ünnepének nevezi, mert ekkor találkozott Krisztus az emberiséggel Simeon és Anna prófétaasszony személyében.

Ternyák Csaba érsek újévi körlevele

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2015, január 5 - 14:47
dr Ternyák Csaba

Az alábbiakban közreadjuk Ternyák Csaba egri érsek újévi körlevélét, melyet 2015. január 1-jén, Szűz Mária, Isten anyja ünnepén olvastak fel az Egri Főegyházmegyében tartott szentmiséken.

Kedves Testvérek!

Katona István: Isten bőkezű, sokkal többet ad, mint amennyit megérdemlünk

Közreadta Kollár Csaba, csütörtök, 2014, december 18 - 11:20
Katona István püspök

Katona István püspökké szentelésének 25. évfordulóját ünnepelték december 9-én a váci székesegyházban. December 14-én, advent 3. vasárnapján az egri bazilikában mutat be hálaadó szentmisét. Életútjáról, papi, püspöki szolgálatáról kérdeztük.

Krisztus Király Ünnepe, Advent

Közreadta Kollár Csaba, csütörtök, 2014, november 27 - 13:02
Adventi koszorú

Adventtel kezdődik az új egyházi év, a karácsonyra való csendes előkészület ideje. Az advent első vasárnapját megelőző vasárnapon köszönti a katolikus egyház KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPÉt.Krisztus királyságának liturgikus ünneplése viszonylag új keletű – XI. Piusz pápa rendelte el a megemlékezést 1925-ben. A gondolat maga azonban nagyon régi, az első keresztény közösségek idejére vezethető vissza. A filippiekhez írt levélben idézett himnusz a feltámadás révén dicsőségbe emelt Krisztus méltóságát a királykoronázás jellegzetes mozzanataival írja le.

Az MKPK körlevele Szent Erzsébet napjára

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2014, november 17 - 06:51
Árpád-házi Szent Erzsébet

Kedves Testvérek!

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe minden évben arra szólít fel bennünket, hogy ne csak ünnepeljük és csodáljuk benne a szolgáló szeretet példáját, hanem kövessük jótékonykodó útmutatását is. A mindössze 24 évet élt magyar királylány felismerte és radikálisan megvalósította az evangéliumi felebaráti szeretetparancsot. Példája azért tűnik ki a jótékonykodó szentek sorából, mert a saját történelmi korában az uralkodók között nem volt példa arra, ahogyan ő a rászorulókat minden téren segítette.

Személyi változások az Egri Főegyházmegyében

Közreadta Kollár Csaba, péntek, 2014, június 27 - 13:00
Személyi változások az Egri Főegyházmegyében

Ternyák Csaba érsek személyi és szervezeti változásokról döntött az Egri Főegyházmegyében, melyeket a "Bővebben"-re kattintva tekinthetnek meg.

2014. június 6-i hatállyal:

Fegyvernek plébánia lelkipásztori ellátását Törökszentmiklós plébánia végzi.

2014. augusztus 1-jei hatállyal:

SÁNTA ISTVÁN emődi ny. plébános, plébániai kormányzó,
MATISZ FRIGYES hidasnémeti ny. plébános, plébániai kormányzó és
GYENES GYULA jászárokszállási ny. plébános, plébániai kormányzó tényleges nyugállományba kerülnek.

Pap- és diakónusszentelés az egri bazilikában

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2014, június 23 - 12:56
Pap- és diakónusszentelés az egri bazilikában

Ternyák Csaba érsek június 21-én az egri bazilikában hét diakónust pappá, öt kispapot pedig diakónussá szentelt.

A keresztség ünnepe az Egri Főegyházmegyében

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2014, május 19 - 12:51
Ternyák Csaba egri érsek

Ternyák Csaba egri érsek még újévi körlevelében írt arról, hogy egyházmegyénkben az idei évet keresztségi hivatásunk megerősítésének szenteljük.  "Krisztusban új teremtmény lettünk!" (2 Kor 5,17) mottóval meghirdette a Keresztség Ünnepe Egyházmegyei Találkozót, amelyre 2014. május 17-én került sor az egri bazilikában 1200 fő részvételével.

Az MKPK körlevele a 2014. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről

Közreadta Kollár Csaba, csütörtök, 2014, március 20 - 11:41

Kedves Testvérek!

Egyházunk kétezer éve hivatásának tekinti, hogy gondoskodjék a szegényekről. Szentatyánk, Ferenc pápa is gyakran kiemelt feladatként beszél a karitatív munkáról, idei nagyböjti üzenetében így fogalmaz:

Hamvazószerdával elkezdődik a húsvéti készület

Közreadta Kollár Csaba, kedd, 2014, március 4 - 16:52
Hamvazkodás

Hamvazószerdán idén, március 5-én veszi kezdetét a negyvennapos böjt, melynek során a keresztények Jézus Krisztus föltámadásának ünnepére, a húsvétra készülnek. Ferenc pápa ezt az időszakot „Isten népe húsvéthoz vezető útjának” nevezte, amikor „az ima, a böjt, az irgalmasság eszközeivel küzdünk a gonosz ellen. Az emberiségnek szüksége van az igazságosságra, a kiengesztelődésre, a békére. Ez csak akkor valósul meg, ha teljes szívünkkel visszatérünk Istenhez, aki mindezek forrása. Mindnyájunknak szükségünk van Isten megbocsátására.

A Házasság hete

Közreadta Kollár Csaba, csütörtök, 2014, február 13 - 12:47
A Házasság hete

Mi is a Házasság hete?
Angliából indult el az a kezdeményezés, mely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság fontosságára irányítja az emberek figyelmét. Magyarországon a programot a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa honosította meg 2008-ban. A megvalósításhoz egy szervezőbizottság állt össze. Látásunk szerint a házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára.

Dr. Ternyák Csaba egri érsek újévi körlevele

Közreadta Kollár Csaba, csütörtök, 2014, január 2 - 13:18

Kedves Testvérek!

1) BÚÉK! Ma is előfordul, hogy mosolyogva ezzel a rövidítéssel köszöntjük egymást az Újév első napján. Boldog Új Évet Kívánok! Híveink közül talán nem mindenki ismeri, hogy e jókívánság rövidítésének van egy keresztény olvasata is. BÚÉK! Bízzuk Újra Életünket Krisztusra! Lehet-e ennél szebb felajánlásunk és jófeltételünk az év első napján, mintha ismét Rá bízzuk életünket, családunkat, nemzetünket.

Második adventi gyertyagyújtás

Közreadta Kollár Csaba, csütörtök, 2013, december 5 - 12:39
Adventi koszorú

Minden kedves testvért szeretettel várunk Advent második vasárnapjának előestéjén,december 07-én (szombaton) tizenhét órára a templomba, ahol a szentmise előtt verses összeállítás keretében gyújtjuk meg a koszorún a második adventi gyertyát.
„Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.”

Ady Endre
Dátum:
szombat, 2013, december 07 - 17:00
Helyszín: Jászfényszarui Templom

Oldalak

© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva