Élő kövek, lelki ház – Egyházközségi képviselőtestületi tagok találkozója

Közreadta Pető István, kedd, 2011, április 19 - 09:26

2010. május elsejére, munkás Szent József ünnepére (akit az egyház védőszentjeként tisztelünk) Egerbe hívta az egyházközségek képviselőtestületi tagjait Ternyák Csaba érsek atya. A találkozó meghirdetett célja a résztvevők hitének, az egyházba vetett elkötelezettségének erősítése volt. A rendezvény kapcsán fontos elmondani, hogy a főegyházmegyében ez volt az első ilyen jellegű esemény, illetve számos résztvevő az egyházközségi képviselőtestületek munkájába is újonnan kapcsolódott be, hiszen nemrégiben került sor a képviselőtestületek „mandátumának” megújítására. A meghívást 312 plébániáról és 330 filiális egyházközségből közel 2500-an fogadták el, így története során alighanem először ezen a napon bizonyult kicsinek a Bazilika.

A nap zsolozsma imádsággal kezdődött, majd három előadást hallgathattunk meg:

Dolhai Lajos, a Hittudományi Főiskola rektora az egyházképünk megújításának szükségességéről beszélt. Felidézte, hogy ma, főleg a világi emberek (de sokszor nem csak ők) milyen módon gondolkodnak az egyházról (nonprofit szervezet, csupán a papok gyülekezete). Kiemelte, hogy a II. Vatikáni zsinat után továbbra is tudatosítani kell a katolikus hívekben, hogy az egyház mi vagyunk, akik megkeresztelkedtünk és hiszünk Jézus Krisztusban. Éppen ezért a keresztény ember nem elégedhet meg azzal, hogy csak igénybe veszi az egyház „szolgáltatásait”, hanem kötelességének kell éreznie, hogy osztozzon az egyház életében és gondjaiban.

Linczenbold Levente teológiai tanár a képviselő-testületi tagokról, mint élő kövekről beszélt. A legutolsó egyházmegyei zsinat gondolatával mondott köszönetet mindazoknak, akik hűségesek maradtak Krisztushoz. Elmondta, hogy saját példájával akar tanulságot tenni az Úr szeretetéről, „kicsit sántán, vakon és bénán”.

Előadásában felvázolta a résztvevőknek a képviselőtestületi tagok helyét, szerepét az egyházban. A II. Vatikáni zsinat új egyházképe alapján a testületi tagok szolgálatot vállalnak. Fontos segítő, közvetítő szerepük van a plébános és a hívek között. Egyházjogilag a testületi tagoknak csak tanácsadói jogkörük van. Nem döntéshozók, nem számon kérők, nem ők a plébánosok.” Viszont mivel a döntések felelősségét a plébános viseli, lényeges, hogy a testület tagjai segítsék, tanácsaikkal támogassák őt az egyházi, de különösen a világi ügyekben. Ennek érdekében a testületi tagok „munkacsoportokat” hozhatnak létre különféle területeken: liturgikus élet, hitoktatás, családgondozás, karitatív tevékenységek, média vagy éppen a fizikai munkák szervezése.

Csizmadia István teológiai tanár az egyházi liturgia fontosságáról beszélt. Elmondta (pl. a misekönyörgések szerkezetét említve), hogy a liturgia nem csak egy szépen megkomponált esemény, hanem Isten és ember találkozásának különleges alkalma.

A délelőtt ünnepi szentmisével folytatódott, amelyben Érsek Atya Szent Józsefről, az igaz emberről beszélt. Igaz ember volt, mert nem a saját elhatározása, hanem Isten akarata szerint cselekedett. Hű és okos szolgaként atyai gonddal őrizze Jézust. „Ő ma egyházában él tovább. Ma a papok és legközelebbi munkatársaik, a képviselő-testületek tagjai kapták a feladatot, hogy atyai gonddal őrizzék a plébániai közösséget, Istennek egy-egy településen élő híveit.” Ma sem a hűség nélküli okosság, sem az okosság nélküli hűség nem elegendő – fogalmazta meg. A megújított képviselő-testületeket arra kértre, hogy önzetlenül, és egységben végezzék szolgálatukat.

A rendkívül jól szervezett és finom ebéd után a találkozó délutáni programja rövid orgona koncerttel kezdődött. Ezt követően rövid tanúságtételek hangzottak el képviselő-testületi tagoktól, amelyben személyes hitvallások, egyházközségi életről való beszámolót, visszatekintéseket hallhattunk. Ezekben képet kaphattak a résztvevők, hogy milyen szerteágazó módon kapcsolódhatnak be a képviselőtestületi tagok az egyház életébe, illetve milyen sokféle módon jelentkezhet az isteni kegyelem munkájukban. Közösségépítés, a lelki élet fejlesztése, vallásos hagyományok megőrzése, az egyház épületeinek felújítása, bővítése, újak létesítése, az egyházközség napi feladatainak szervezése, vagy akár pályázatírás. A program májusi litániával fejeződött be.

A főegyházmegye honlapján megjelent beszámoló segítségével összeállította:

Pető István

Élő kövek, lelki ház – Fotó: Pető István
Élő kövek, lelki ház – Fotó: Pető István

Kategóriák 

Magyar egyház
© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva