A jászfényszarui kegykép

Közreadta Pető István, kedd, 2011, április 19 - 09:34

Templomunkban található egy különösen értékes kép, mely Szűz Máriát ábrázolja jobbján a kis Jézussal. Ennek a képnek igen érdekes története van. Ez a kép ugyanis a több mint 300 évvel ezelőtt könnyező varannói kegykép másolata. A varannói kegykép viszont szintén egy másolat, méghozzá a lengyelországi Kalwaria Zebrzydowska kegyképéről készült. A kalwariai pedig a szintén lengyel Myślenice városában található festményének másolata.

Varannó város az egykori Zemplén vármegye északi részén, a mai Szlovákia keleti felén, Eperjestől keletre fekszik a Tapoly folyó bal partja mellett. Ma Vranov nad Topľou néven mintegy 23000 fős, szlovákok lakta település. A város közepén épült fel a 14. században az eredetileg ferences, majd pedig a 17. század végétől pálos vezetésű templom és kolostor. E század végére Varannó földbirtokosa a Rákóczi szabadságharc egyik vezetője székesi gróf Bercsényi Miklós lett, aki feleségével sok időt töltött varannói várkastélyukban. Azonban ez a vár mára nyomtalanul elenyészett. A varannói kegykép ebben a várkastélyban lehetett elhelyezve, hiszen azt tudjuk, hogy a kép eredeti tulajdonosa, Goleczki Ferenc a Bercsényi család varrannói kastélyában hagyta megőrzésre azt. Ez a kép pedig a Bercsényi kastélyban háromszáz évvel ezelőtt, 1708. augusztus 27-én több jelenlévő szemtanú előtt könnyezett. A könnyeket a képről Hnatovich Ágoston a varannói pálos kolostor priorja törölte le, Soós Mátyás varannói pálos atya és több jelenlévő előtt. A képet a könnyezés hatására a hívek tisztelni kezdték és a várkastélyból a varannói templomba helyezték át. Arról viszont hallgatnak a források, hogy a varannói Szűz Mária képe miért könnyezett. Feltehető azonban, hogy az 1708. augusztus 3-án bekövetkezett trencsényi csatavesztés miatt történt a könnyezés. Ugyanis a csata hatására a Rákóczi szabadságharc elvesztette támogatóinak jelentős részét és ezzel kudarcra volt ítélve a felkelés. Különös, hogy ez év augusztus 10-én és 11-én a nagyszombati Madonna kegyképe is könnyezett.

A varannói kegyképpel kapcsolatos második csodás esemény 1718-ban történt, amikor is a városban tűzvész pusztított, melyben a pálos rendház és a templom is leégett, és a templom berendezési tárgyaiból csupán a Mária kegykép maradt épen. A tűzvész után a kegyképet aranylemezzel borították be, valamint több adománnyal látták el az idők folyamán, melyek nagyrész az idők folyamán elveszett. A varannói kegyképről készült másik másolat a krasznahorkai vár kápolnájában található.

A jászfényszarui templomban található képen viszont – mely a varannói kegykép egy igen szép másolata – a varannói kegykép számára felajánlott tárgyak jelentős része látható. A Jászfényszarun található képen, feltehetően az 1718-as tűzvész után a 18. század közepén készült. Ez a kép aprólékosan kidolgozott, igen jó minőségű olajfestmény. A képen Szűz Mária és a kis Jézus ruházatán összesen huszonegy tárgyat örökítettek meg. Bár a varannói kegykép számára felajánlott tárgyak nagy része mára elveszett, mégis a jászfényszarui képen Szűz Mária bal kezénél látható aranykereszt teljesen megegyezik a varannói templomban található kis kereszttel és a krasznahorkai képen látható kereszttel, így állítható, hogy a fényszarui képen látható tárgyak nagy része egykor valóban léteztek.

Bár mint említettem, a fényszarui kegykép a varannóinak egy igen jó másolata, mégis több különbség is észlelhető. A legnagyobb eltérés a két kép között, hogy a jászfényszaruin a gyermek Jézusnak a festő nem ábrázolta a karját, valószínűleg azért, mert a képen zavarólag hatott volna a kéz a sok gyöngysor között. A jászfényszarui képen látható glóriák és ruházatok aprólékos kidolgozása, szinte teljesen megegyezik a varannói kegykép díszítéseivel. Azt viszont sajnos pontosan nem tudjuk, hogy hogyan és mikor került ez a míves másolat Jászfényszarura.

Az évszázadok alatt a kép elsötétedett és megrongálódott. 2008-ban a varannói könnyezés 300. évfordulójára Répássy Viktor restaurátor újította fel a képet. Mint a restaurálás alatt kiderült a képet egyszer egy méreténél kisebb keretbe helyezték, így számos részlet ez idáig nem volt látható. Most azonban a kép eredeti mérete lett visszaállítva. A kép 2008. szeptember 14-én lett felszentelve és templomunk szentélyében tekinthetik meg a betérő hívek.

A képen található latin felirat:

VERA EFFIGIES MIRACULOSAE B. MARIAE VIRGINIS VARANOVIENSIS:
SUB. CURA R. R. P P[?] PAULINORUM QVAE A 1708. 27 AUGUSTI FLEVIT
IN DOMO BERCSENYIANA ATTIGIT ORIGINALE

Magyar fordítása:

A Varannóból származó csodálatos boldogságos Szűz Máriának a valóságos képmása,
A tisztelendő pálos atyáknak a gondozása alatt 1708. augusztus 27-én könnyezett.
Eredetileg a Bercsényi családhoz tartozott.

Farkas Kristóf Vince

Varannó, kegykép
Jászfényszaru, kegykép

Kategóriák 

Helytörténet
© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva