Papszentelés Egerben

Közreadta Kollár Csaba, kedd, 2020, június 23 - 20:33

Június 20-án szentelte áldozópappá Barta Márton István, Marosi Balázs, Nagy Ferenc és Thiago Costa diakónusokat Ternyák Csaba egri érsek. A járványhelyzet miatt, az állami rendeletekkel összhangban, érseki rendelet alapján idén korlátozott volt a személyes jelenlét lehetősége. A bazilikában mind a papok, mind pedig a hívek csak szűk körben ünnepelhettek, a szertartást az interneten és kivetítőn a Dobó téri Szent Antal templomban követhették az érdeklődők. Ternyák Csaba egri érsek a szentmise kezdetén úgy fogalmazott: a papszentelés az egyik legnagyobb ünnep az egyházmegyében. A főpásztor köszöntötte a szentelendő diakónusokat, szüleiket, családjaikat, s sajnálatának adott hangot, hogy Thiago Costa diakónus szülei nem tudtak eljönni Brazíliából erre az ünnepre. Az érsek köszöntötte az egyházmegye másik bazilikájából, Sárospatakról érkezett gyalogos zarándokokat, a jubiláló papokat, köztük Kuklay Antal atyát, aki éppen ebben az időben mutatja be vasmiséjét. Ternyák érsek köszöntötte a Szent István Rádió és Televízió közvetítésén keresztül bekapcsolódó híveket is. Buda Péter és Michał Bartosz Muszyński szemináriumi rektor szólították az áldozópapi szolgálatra jelentkezőket, s kérték szentelésüket, s kifejezték, méltóak a hivatás gyakorlására.

A Főpásztor homíliájában utalt arra, hogy régebben a misszió azt jelentette, hogy Európa országaiból fiatal misszionáriusok indultak el messzi kontinensekre Krisztus örömhírét hirdetni. Mára azonban Európa vált missziós területté. "Így egyre gyakrabban fordul elő nálunk is, hogy fiatal emberek idegen országokban, vagy nem születési egyházmegyéjük területén szolgálnak. Aki missziós hivatást vállal, az meghallotta Jézus halk, de kitartó hívását." - mondta Ternyák érsek.

A továbbiakban XVI. Benedek pápa gondolataival folytatta szentbeszédét, melyben az emeritus pápa a paáság évének lezárásakor arról elmélkedett, hogy a keresztre feszítettre tekintve megérthetjük: Krisztus szíve értünk van nyitva, mely által Isten szíve nyílt meg számunkra. A liturgia pedig feltárja nekünk azt a nyelvet is, ahogyan szól hozzánk Jézus szíve és beszél nekünk az Istenről, az emberek pásztoráról, ily módon nyilatkoztatva ki a szíve legmélyén gyökerező krisztusi papságot. Ez a papság pedig minden papi hivatás örök alapja és hiteles ismérve. "A hivatásnak Jézus szívében kell horgonyt vetnie és belőle kiindulva kell léteznie.” - idézte Benedek pápát az egri érsek.

A szentelendőket megszólítva folytatta: "Úgy tekintünk rátok, mint hozzánk küldött misszionáriusokra, akik készen álltok arra, hogy miután magatokat Krisztusnak adtátok, most arra kaptok küldetést, hogy az élet vizét ajándékozzátok a szomjazó világnak. Ti, négyen, akik itt álltok előttem és az Egri Főegyházmegye szolgálatára jelentkeztek, öt különböző országhoz kötődtök. Márton, bár az mi egyházmegyénk szülötte, édesanyja révén lengyel gyökerekkel is rendelkezik. Ferenc Felvidékről, Balázs Erdélyországból, Thiago pedig Braziliából érkezett hozzánk."

A továbbiakban Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepére hivatkozva arról beszélt, hogy Mária a szívében a legkorábbi, senki más által nem ismert történéseket őrzött. Lukács evangélista is utalt arra, hogy Jézus gyermekkoráról magától Máriától értesült. De így van ezekkel a szívében őrzött emlékkel minden édesanya, így a papi édesanyák is. "A ti papi szívetek is legyen olyan tiszta, mint Máriáé, hogy méltó hajlék és Isten dicsőségének temploma legyetek a Szentlélek számára. Ilyen a jó papi szív! Tegyetek ti is így, mint Ő! Őrizzetek fontos szavakat, gondolkodjatok el az Úr életének, és a ti életeteknek eseményein. Jézushoz hasonlóan pedig fáradozzatok ti is a mennyei Atya dolgaiban! Akkor biztosan nem tévesztitek el szívetek ritmusát." - mondta a szentelendőkhöz fordulva.

Ezután arra buzdította őket, hogy ne féljenek, hiszen egyrészt a papságban Jézus és Mária szíve is segíti mindannyiukat, másrészt pedig egy nagy közösség, az Egri Főegyházmegye presbitériumának lesznek tagjai a szentelés által. A szentelendők szüleinek és családjaiknak külön is megköszönte mindenki áldozatát, amivel hozzájárult ahhoz, hogy Krisztus oltárához segítse őket. Végül Isten áldását kérve szentelendőkre, minden jelenlévő imáját kérte új hivatásokért a Boldogságos Szűz Máriának, a papok Édesanyjának, valamint Szent János apostolnak, egyházmegyénk védőszentjének közbenjárására.  szentelendők a szentbeszéd után a közösség előtt is kinyilvánították hivatásuk iránti elkötelezettségüket, az érsek kérdéseire válaszolva, s engedelmességet fogadtak a főpásztornak. A papszentelés során, a szentséget kiszolgáló érsek a felszentelő ima és kézrátétel által adta át a Krisztustól kapott áldozópapi hatalmat és küldetést. Ezt követően az egyházmegye papjai kézrátétellel fogadták be az új áldozópapot az egyházmegye papi közösségébe, majd az újonnan felszenteltet beöltöztették a papi ruhába, a főpásztor pedig megkente kezét krizmával, illatos olajjal, ahogy a kiválasztottak: a királyok, a próféták és a papok esetében ez évszázadok óta szokás. Az újmisések a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatták be a szentmisét. A főpásztor köszönetet mondott a szemináriumi vezetőknek, a tanároknak, a papoknak a szülőknek, családtagoknak, hogy az oltárhoz segítették a felszentelteket. 

A négy újmisés pappal együtt összesen 194 lelkipásztor teljesít szolgálatot az Egri Főegyházmegyében.

Barta Márton
Marosi Balázs
Nagy Ferenc
Thiago Costa

Kategóriák 

Magyar egyház
© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva