Trianoni emlékmű avatása

Közreadta Pető István, hétfő, 2012, május 28 - 22:08

Nagy tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Családját a 2012. június 1-jén, pénteken 17.00 órakor tartandó Trianoni emlékmű avatására.

Az avatás helyszíne a 32. sz. főút és a 3106-os út kereszteződésében található körforgalmi csomópont melletti terület, amelyet a jászfényszaruiak most is Trianonnak ismernek, tekintettel arra, hogy e helyhez közel állított a ’20-as évek második felében emlékkeresztet a jászfényszaruiak közössége.A megjelentek eléneklik a Himnuszt.

A jelenlévőket az Önkormányzat nevében köszönti Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, közben megszólal a harang e történelmi esemény emlékére.

Az emlékművet leleplezi, bemutatja alkotója Szabó Imrefia Béla szobrászművész, Jászfényszaru Város Díszpolgára, Tóásó Tibor kőszobrász segítségével.

Az emlékművet megszenteli és megáldja, gondolatait megosztja a jelenlévőkkel Kiss Gábor érdemes esperes, érseki tanácsos.

A szeretet himnusz (Szent Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt első leveléből) Berzéné Magyar Krisztina előadásában.  

Jászfényszaru város díszpolgárai, a jelenlévők leróják tiszteletüket, elhelyezik az emlékezés virágait, koszorúit.

A rendezvény a Szózat eléneklésével és Pálházi Bence zenekarának műsorával zárul.

Az emlékezésre tisztelettel hívjuk és várjuk. Jászfényszaru Önkormányzata nevében:

Győriné dr.Czeglédi Mártapolgármester 

Dátum: 
péntek, 2012, június 1 - 17:00
Helyszín: 
A 32.sz. út körforgalma. Jászfényszaru
© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva