Magyar egyház

A magyar egyházi élethez kapcsolódó hírek.

Két újmisés Jászberényben

Közreadta Kollár Csaba, szerda, 2015, július 29 - 12:19
Füleczki István Jászberényben

Füleczki István és Versler Sándor, egyházmegyénk újmisés papjai jártak bemutatkozó látogatáson Jászberényben. Taczman Mária készített beszélgetett velük ebből az alkalomból. 

Akik meghallották Jézus hívását - papszentelés Egerben

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2015, június 22 - 12:18
papszentelés Egerben 2015

Ternyák Csaba egri érsek négy diakónust: Füleczki Istvánt, Strahl Pétert, Zsova Jánost és Versler Sándort pappá, Bakos Tamást pedig diakónussá szentelte 2015. június 20-án az Egri Bazilikában. Az ünnepi szentmisén részt vett a főegyházmegye papsága, a papnövendékek és a hívők sokasága. Az Evangélium felolvasása után került sor a diakónusszentelésre, majd a papszentelésre.

Seregély István június 3-án mutatott be gyémántmisét

Közreadta Kollár Csaba, péntek, 2015, június 5 - 16:19
Seregély István nyugalmazott egri érsek

Seregély István nyugalmazott egri érseket hatvan éve, 1955. június 19-én szentelték pappá. A püspöki konferencia nyári rendes üléséhez kapcsolódva június 3-án mutatott be gyémántmisét Budapesten

– Mit jelent ez a szép évforduló Önnek?

– Egy ilyen évforduló nem érdem, az az Úristen ajándéka, de kiváló alkalom arra, hogy az ember az életére visszatekintve ráébredjen a Jóisten iránti hála kötelezettségére, főleg ha úgy érezheti, elmondhatja, hogy megjárta a kijelölt utat.

40 éve hunyt el Mindszenty bíboros

Közreadta Kollár Csaba, kedd, 2015, május 5 - 12:30
Mindszenty József (1892-1975)

Mindszenty József (1892-1975)

Krisztus követségében járunk

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2015, április 27 - 12:27
Krisztus követségében járunk

Ezzel a mottóval tartottak találkozót az Egri Főegyházmegye egyházközségeinek képviselőtestületi tagjai számára április 25-én az egri bazilikában.  Az összejövetelre mintegy kétezer-ötszázan érkeztek, elfogadván a főpásztor, Ternyák Csaba egri érsek meghívását.

Egyházmegyei találkozó Egerben

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2015, április 20 - 12:12

Egyházmegyei találkozót tartanak 2015. április 25-én Egerben. Az Egri Főegyházmegye háromszáztíz önálló plébániájának és mintegy háromszáz filiájának egyházközségi képviselő testületi tagjait várja Ternyák Csaba érsek arra a lelki napra, amely 10.00 órakor kezdődik az egri bazilikában. A programban az érseki szentmise mellett előadások, közös imádságok és tanúságtételek szerepelnek.

A találkozón részt vesznek  egyházközségi testületünk tagjai is .

Gyorssegély Kárpátalja megsegítésére

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2015, március 9 - 12:38
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Kárpátalján kialakult súlyos helyzet miatt döntött arról, hogy katasztrófaalapból 10 millió forint értékben gyorssegélyt juttat el a nehéz helyzetben lévő családok és az egyedülálló idős emberek megsegítésére. Ezzel egyidejűleg a püspökök gyűjtést hirdetnek minden katolikus templomban március 15-én, vasárnap a kárpátaljai testvérek javára.

Az MKPK körlevele a 2015. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2015, március 2 - 12:37
Tartós élelmiszerek gyűjtése 2015

Kedves Testvérek!

Egyházunk kétezer éve hivatásának tekinti, hogy gondoskodjék a szegényekről. A nagyböjti idő prefációja arra hívja fel a figyelmünket, hogy a lelki előkészületünk három részből áll: „önmegtagadással dicsőítsünk téged, bűnös vágyainkat féken tartsuk, és a nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük.” (nagyböjti III. prefáció) A harmadik felszólítás közös gyakorlására,a Mennyei Atya jóságának a követésére, azaz a nélkülözők segítésére hívjuk most testvéreinket, amikor idén újra meghirdetjük nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést templomainkban.

Országos gyűjtés a katolikus iskolák javára

Közreadta Kollár Csaba, péntek, 2015, február 20 - 12:28
Hit , tudás ,emberség

A katolikus iskolák javára gyűjtenek Magyarország összes katolikus templomában február 22-én, a hónap utolsó vasárnapján. Az adakozás évről évre bizonyítja, hogy milyen sokan szívükön viselik egyházunk oktatási-nevelési szolgálatának támogatását.

A 271 katolikus oktatási-nevelési intézmény 582 tagintézményével van jelen a magyar közoktatásban. Az idei tanévben 131 óvodát, 215 általános iskolát, 84 gimnáziumot, 25 szakiskolát, 48 szakközépiskolát, 53 kollégiumot és 26 alapfokú művészetoktatási iskolát tart fönn a 14 egyházmegye, 28 szerzetesrend és négy egyéb egyházi szervezet.

Urunk bemutatása - Gyertyaszentelő Boldogasszony

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2015, február 2 - 12:40
GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án arra emlékezünk, hogy Szűz Mária Jézus születése után negyven nappal bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A nyugati liturgiában Szűz Mária tisztulásának, és a fénynek ünnepe lett. A görög liturgia a találkozás ünnepének nevezi, mert ekkor találkozott Krisztus az emberiséggel Simeon és Anna prófétaasszony személyében.

Ternyák Csaba érsek újévi körlevele

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2015, január 5 - 14:47
dr Ternyák Csaba

Az alábbiakban közreadjuk Ternyák Csaba egri érsek újévi körlevélét, melyet 2015. január 1-jén, Szűz Mária, Isten anyja ünnepén olvastak fel az Egri Főegyházmegyében tartott szentmiséken.

Kedves Testvérek!

Katona István: Isten bőkezű, sokkal többet ad, mint amennyit megérdemlünk

Közreadta Kollár Csaba, csütörtök, 2014, december 18 - 11:20
Katona István püspök

Katona István püspökké szentelésének 25. évfordulóját ünnepelték december 9-én a váci székesegyházban. December 14-én, advent 3. vasárnapján az egri bazilikában mutat be hálaadó szentmisét. Életútjáról, papi, püspöki szolgálatáról kérdeztük.

Krisztus Király Ünnepe, Advent

Közreadta Kollár Csaba, csütörtök, 2014, november 27 - 13:02
Adventi koszorú

Adventtel kezdődik az új egyházi év, a karácsonyra való csendes előkészület ideje. Az advent első vasárnapját megelőző vasárnapon köszönti a katolikus egyház KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPÉt.Krisztus királyságának liturgikus ünneplése viszonylag új keletű – XI. Piusz pápa rendelte el a megemlékezést 1925-ben. A gondolat maga azonban nagyon régi, az első keresztény közösségek idejére vezethető vissza. A filippiekhez írt levélben idézett himnusz a feltámadás révén dicsőségbe emelt Krisztus méltóságát a királykoronázás jellegzetes mozzanataival írja le.

Az MKPK körlevele Szent Erzsébet napjára

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2014, november 17 - 06:51
Árpád-házi Szent Erzsébet

Kedves Testvérek!

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe minden évben arra szólít fel bennünket, hogy ne csak ünnepeljük és csodáljuk benne a szolgáló szeretet példáját, hanem kövessük jótékonykodó útmutatását is. A mindössze 24 évet élt magyar királylány felismerte és radikálisan megvalósította az evangéliumi felebaráti szeretetparancsot. Példája azért tűnik ki a jótékonykodó szentek sorából, mert a saját történelmi korában az uralkodók között nem volt példa arra, ahogyan ő a rászorulókat minden téren segítette.

Személyi változások az Egri Főegyházmegyében

Közreadta Kollár Csaba, péntek, 2014, június 27 - 13:00
Személyi változások az Egri Főegyházmegyében

Ternyák Csaba érsek személyi és szervezeti változásokról döntött az Egri Főegyházmegyében, melyeket a "Bővebben"-re kattintva tekinthetnek meg.

2014. június 6-i hatállyal:

Fegyvernek plébánia lelkipásztori ellátását Törökszentmiklós plébánia végzi.

2014. augusztus 1-jei hatállyal:

SÁNTA ISTVÁN emődi ny. plébános, plébániai kormányzó,
MATISZ FRIGYES hidasnémeti ny. plébános, plébániai kormányzó és
GYENES GYULA jászárokszállási ny. plébános, plébániai kormányzó tényleges nyugállományba kerülnek.

Oldalak

© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva