Üzenet

Az olvasók lelki épülését szolgáló bejegyzések, imádságok, elmélkedések.

Ady Endre - Karácsony

Közreadta Pető István, kedd, 2013, december 24 - 16:29

"Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének. (...)"

Szállást keres a Szent Család... idén is!

Közreadta Dr. Kocsis András, szombat, 2013, december 7 - 09:31

Szép hagyomány Jászfényszarun, hogy Karácsony előtt "kilencedet" végzünk. Az adventi várakozás idején 9 este házról házra "vándorol" a Szent Család képe és estéről estére összegyűlünk, hogy 1-1 órát imádságban töltsünk együtt, várva a Megváltó születését. December 13-23. között, a vasárnap estéket kivéve találkozunk a templomban kifüggesztett hirdetésen található családoknál, ahová szeretettel várunk minden lelkes várakozót!

Dr. Kocsis András

Jászberény-Máriabesnyő gyalogos zarándoklat

Közreadta Dr. Kocsis András, szerda, 2013, június 5 - 12:08

Jászberény-Máriabesnyő
Gyalogos zarándoklat
2013. június 28-29.

Előkészületi nap: jún. 27.

Ajánlott csatlakozás:
Jászapáti – Jászjákóhalma – Jászberény (20 km)
8,00 Gyülekező, Jászapáti templom előtt
8,30 Indulás a jelölt úton, 14 km
13,00 Megállás a J.jákóhalmi templomnál. (Étkezés)
13,30 Indulás, (6 km)
15,30 Érkezés Jberény Ferences templomhoz. Csatlakozás

Önkéntes segítőket várunk a Mária-Zarándokút jelöléséhez!

Közreadta Dr. Kocsis András, szerda, 2013, június 5 - 12:04

Kedves Galga-menti Zarándokút építő Barátaink!
Borbás Ferenc Jászkapitány Úrnak küldött, /próbazarándoklatra hívó/ levelünket Nektek is küldjük, hiszen a ráhangolódás, szervezést nem lehet elég korán kezdeni. Plebániai körben is beszéljétek meg. Szeretnénk az útjelzés festését junius első felében megoldani. Ehhez kérlek Benneteket adjatok mielőbbi ajánlott időpontot, és 2-3 fő önkéntes segítőt, hogy szép festett "m" jelekkel legyen ellátva az útvonal Turáig ill. Jászberényig! Ha vannak önkéntesek máris szóljatok, a munka kezdésében mindenképp segítünk!
Úrnapi Áldás legyen Veletek:
Mihályi János

Mária-zarándokút Jászfényszarun

Közreadta Pető István, szerda, 2013, április 3 - 07:29
Mária Út - logo

2013. március 23-án zarándokok érkeztek városunkba, pontosabban a Mindenszentek plébániára és templomunkba. Nagy érdeklődéssel vártuk őket, mivel Kiss Gábor atya már napokkal előtte jelezte érkezésüket. Kik is ők? Milyen hírrel érkeztek?
Délután négy órára érkeztek hozzánk gyalogosan. Részt vettek a szentmisén és utána a Szent István kápolnába invitáltuk őket kötetlen beszélgetésre. Amint azt megtudtuk, az un. Mária út szervezése kapcsán látogattak el hozzánk.

Országos gyűjtés a katolikus iskolák javára

Közreadta Kollár Csaba, kedd, 2013, február 26 - 12:29

A 256 katolikus oktatási-nevelési intézmény 531 tagintézményével van jelen a magyar közoktatásban, ez nagyjából tíz százalékos növekedést jelent az előző évi adatokhoz képest. Az idei tanévben 126 óvodát, 197 általános iskolát, 72 gimnáziumot, 21 szakiskolát, 40 szakközépiskolát, 51 kollégiumot és 24 alapfokú művészetoktatási iskolát tart fönn a 15 egyházmegye, 28 szerzetesrend és négy egyéb egyházi szervezet.

Hamvazószerdával elkezdődött a húsvéti készület

Közreadta Kollár Csaba, kedd, 2013, február 19 - 12:47

A hamvazószerda arra az ősi hagyományra vezethető vissza, hogy a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek emlékét a mai napig őrzi a szertartás: az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap ezen a napon (és nagyböjt első vasárnapján) keresztet rajzol a hívek homlokára, közben pedig ezt mondja: „Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel!” A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást.

Kölcsönös szeretet - kölcsönös szenvedés

Közreadta Pető István, szerda, 2013, február 13 - 15:54
Hamvazószerda - forrás: www.szatmar.ro

Hamvazószerda jele, szürke hamuja arra figyelmeztet, ami sorsunkban törékeny, emberségünkben esendő. Arra, hogy halandók vagyunk. Mivel csak így, ennek teljes tudomásulvételével érthetjük meg azt a másik „gyengeséget”, „isteni gyengeséget”, amire hamvazószerdán fölkészülünk: Krisztus halálát.

XVI. Benedek pápa lemond péteri szolgálatáról

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2013, február 11 - 15:58
XVI. Benedek pápa

A Szentatya február 11-én bejelentette, hogy lemond péteri szolgálatáról.
XVI. Benedek pápa február 11-én, délelőtt 11 órakor, három szenttéavatási ügyben összehívott konzisztórium során tette közzé a hírt.

Napi Evangélium

Közreadta Kollár Csaba, péntek, 2013, február 8 - 23:04

2013. február 8. – Péntek
Heródes Antipász király is értesült Jézus tetteiről, mert híre messze földön elterjedt. Azt gondolta, hogy Jézusnak azért van csodatevő ereje, mert Keresztelő János támadt fel benne a halálból. Voltak azonban, akik azt állították Jézusról, hogy ő Illés. Ismét mások azt hirdették, hogy próféta; olyan, mint egy a többi próféta közül. Ennek hallatára Heródes továbbra is azt gondolta magában: „Ő János, akinek fejét vétettem. Ő támadt fel a halálból.”

Elkészült a Himnusz új felvétele

Közreadta Kollár Csaba, szerda, 2013, január 23 - 11:08

A közelmúltban elkészült Magyarország himnikus dalainak új felvétele, az MTVA egyedi, sajátos feldolgozásban örökítette meg hang- és képhordozón (CD-n és DVD-n) a Himnuszt, a Szózatot és a Székely himnuszt. Ezeket a kiadványokat adta át tegnap az Országgyűlés Kupolatermében Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes és Böröcz István, az MTVA vezérigazgatója a Bethlen Gábor Alapkezelő, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vezetőjének.

Kiáltás esténként 8 órakor a nemzetért

Közreadta Dr. Kocsis András, szombat, 2013, január 19 - 17:17
Ima a Mária Rádióban >> Kiáltás

A Szentírás beszámol arról, hogy ha egy ember, vagy egy közösség nagy bajban van, akkor teljes erejéből az Úrhoz kell kiáltania. Így kiáltott Istenhez az ellenségtől szorongatott nép, a babiloni fogságban sínylődő közösség, és így kiáltott Krisztushoz a vak Bartimeus is (vö. Bír 3,9; 1Kir 8,48-51; Mk 10,47). Isten ezt a mélyből feltörő kiáltást meghallgatja.

Medjugorje: A Szűzanya 2013. január 2-i üzenete

Közreadta Dr. Kocsis András, szombat, 2013, január 5 - 18:23

A Szűzanya 2013. január 2-i üzenete: "Drága gyermekek! Nagy szeretettel és türelemmel törekszem szíveteket szívemhez hasonlóvá tenni. Igyekszem saját példámmal tanítani benneteket az alázatra, bölcsességre és szeretetre, mert szükségem van rátok gyermekeim, nem tudlak nélkülözni benneteket. Isten akarata szerint választalak ki, az Ő erejével erősítelek meg titeket. Ezért, drága gyermekek, ne féljetek kinyitni előttem szíveteket. Én átadom azt Fiamnak, Ő pedig viszonzásul Isteni békével fog megajándékozni benneteket.

Harmadik adventi gyertyagyújtás

Közreadta Kollár Csaba, péntek, 2012, december 14 - 08:15

Minden kedves testvért szeretettel várunk Advent harmadik vasárnapjának előestéjén, december 15-én (szombaton) fél ötre a templomba, ahol a szentmise előtt zenés, verses, mesés összeállítás keretében gyújtjuk meg a koszorún a harmadik gyertyát. Eközben Kiss Gábor plébános atya gyóntat, tehát lehetőség van a karácsonyi szentgyónás elvégzésére is.

Dátum:
szombat, 2012, december 15 - 16:30
Helyszín:  Templom Jászfényszaru
 

Aktuális elmélkedés

Közreadta Kollár Csaba, szerda, 2012, december 12 - 09:32
Napi Evangélium

A mai napon Horváth István Sándor atya által elektronikusan továbbított Evangélium nagyon is aktuális témát érint ezt szeretném közzétenni :

 2012. december 12. – Szerda

   Abban az időben Jézus így szólt az őt követő emberekhez: „Jöjjetek  hozzám mindnyájan,  akik  fáradtak  vagytok,  és  terhek  alatt  görnyedtek:  én felüdítelek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem,  mert én szelíd vagyok és alázatos szívű,  és nyugalmat talál lelketek. Mert  az én igám édes, és az én terhem könnyű.” Mt 11,28-30

   Elmélkedés:

Oldalak

© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva