Világegyház

Az egyetemes egyházi élethez kapcsolódó hírek.

Augusztus 15-én Mária mennybevételét ünnepeljük

Közreadta Kollár Csaba, péntek, 2016, augusztus 12 - 12:26
Szűz Mária  mennybevétele

A Katolikus Egyház augusztus 15-én, hétfőn Nagyboldogasszony napját, vagyis Szűz Mária halálát és mennybevételét ünnepli. Ferenc pápa így fogalmaz: Mária hite életút. A zsinat leszögezi, hogy Mária a „hit zarándokútját járta” (LG, 58). Ezért ő előttünk jár ezen a zarándokúton, elkísér és támogat bennünket.

Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a Megváltó édesanyjának, Máriának holttestét nem engedte át a földi enyészetnek, hanem röviddel halála után föltámasztotta és magához emelte a mennyei dicsőségbe.

Hamvazószerdával kezdődik a nagyböjti készület húsvétra

Közreadta Kollár Csaba, kedd, 2016, február 9 - 12:34
hamvazkodás

Hamvazószerdán idén, február 10-én veszi kezdetét a negyvennapos böjt, melynek során a keresztények húsvétra, Jézus Krisztus föltámadásának ünnepére készülnek. Hamvazószerdán és a rákövetkező vasárnapon a hívek homlokát az előző év virágvasárnapján szentelt barka hamujával hintik meg, vagy kis kereszt alakú hamujellel jelöli meg a pap, miközben hagyományosan a következőket mondja: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!” vagy: „Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban!”.

Péterfillérek gyűjtése

Közreadta Kollár Csaba, szerda, 2015, július 8 - 11:27
Péterfillérek

A Magyar Katolikus Egyház Szent Péter és Pál apostolok ünnepe után tartja a péterfillérek gyűjtését az ország katolikus templomaiban. A befolyt összeget a Szentatya karitatív céljaira fordítják.
Templomunkban 2015.07.12-én fogjuk tartani a Péterfillérek gyűjtését .

 

Egyházközségi Nap Pünkösd Vasárnap 2015

Közreadta Kollár Csaba, csütörtök, 2015, május 14 - 12:48

A rossz időjárás miatt a rendezvény a Művelődési Házban lesz megtartva!

Programok:

  • Gyülekező : 13 :00 -tól
  • Megnyitó : 14:00
  • Iglice Gyermek Néptáncegyüttes műsora 14:10
  • Szent Erzsébet kupa (Játék a gyermekek és felnőttek részére) 14:30
  • Szentmise a templomban !! 17:00
  • Szent Erzsébet kupa Eredményhirdetés a Művelődési Házban 18 : 30
  • Vacsora, zene, beszélgetés:19:00-tól

Várunk minden nagypapát, nagymamát,szülőket és gyermekeket egyaránt!
Kívánjuk, hogy ezen a napon mindenki érezze jól magát !

A Nagyheti szertartások rendje

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2015, március 30 - 12:27

Április 2. (csütörtök) Nagycsütörtök

Az utolsó vacsora emlék miséje. Ekkor alapította Jézus az Eukarisztiát, a szentmisét és az egyházi rendet.

Reggel 7 órakor Lamentáció
Este 8 órakor Szentmise – Utolsó vacsora emlékezetére
Este 10 óráig Virrasztás

Április 3. (péntek) Nagypéntek – Szigorú böjt

Jézus kereszthalálára emlékezünk

HAMVAZÓSZERDA

Közreadta Kollár Csaba, kedd, 2015, február 17 - 12:33
Hamu  a mulandóság jelképe

HAMVAZÓSZERDA a nagyböjt első napja. Időpontja Húsvét előtt hat-héttel van./ 2015-ben 02 18-án / 

Vízkereszt, Jézus krisztus megjelenésének ünnepe

Közreadta Kollár Csaba, kedd, 2015, január 6 - 13:04
Vízkereszt

Vízkeresztet január 6-án ünnepli a katolikus egyház parancsolt ünnepként. Az epifánia néven is ismert vízkereszt Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A magyar vízkereszt elnevezés az ilyenkor hagyományosan végzett vízszentelésből eredeztethető.

Beszámoló a püspöki szinódus tizennegyedik munkaüléséről

Közreadta Kollár Csaba, kedd, 2014, október 21 - 12:44
A püspöki szinódus

Az alábbiakban közzétesszük az Apostoli Szentszék sajtószolgálata által kiadott összefoglalót a rendkívüli szinódus október 18-án délelőtt lezajlott tizennegyedik munkaüléséről, melyen a szinódusi atyák jóváhagyták az üzenetet, amely lezárja a Püspöki Szinódus III. Rendkívüli Közgyűlését.

Záró üzenet

XXIII. János és II. János Pál szentté avatása

Közreadta Pető István, szombat, 2014, április 26 - 16:25

A Vatikán ismertette a szentté avatási szentmise programjá: A Szent Péter téren vasárnap kilenc órától fél órán át a papok és hívők az isteni irgalmasság rózsafüzér imájával készülnek a szentmisére. II. János Pál 2000-ben, a lengyel Faustina Kowalska szentté avatásakor hirdette ki, hogy a húsvét utáni második vasárnap az isteni irgalmasság napja lesz. Fél tíztől tíz óráig a mindenszentek litániáját imádkozzák. A szentmise tíz órakor kezdődik. Ferenc pápa vezetésével az egyházfővel koncelebráló papok a Szent Péter-bazilika előtt felállított oltárhoz vonulnak.

Ferenc pápa nagyböjti üzenete - 2014

Közreadta Dr. Kocsis András, szerda, 2014, március 5 - 08:39
Az evangélium öröme éltesse böjtünket is!

Kedves Testvéreim!

Nagyböjt alkalmából néhány gondolatot ajánlok figyelmetekbe, melyek segíthetnek a megtérés egyéni és közösségi útján. Szent Pál kifejezéséből merítem az alapgondolatot: „Hiszen ismeritek a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelmét, hogy értetek szegénnyé lett, bár gazdag volt, hogy az ő szegénysége által ti gazdagok legyetek” (2Kor 8,9). Az Apostol a korintusi keresztényekhez fordul, és bátorítja őket, hogy nagylelkűen segítsék a jeruzsálemi, szűkölködő hívőket. Mit mondanak nekünk, mai keresztényeknek, Szent Pálnak ezek a szavai? Mit mond nekünk ma a szegénységre, az evangéliumi értelemben vett szegény életre való meghívás?

Szentté avatják II. János Pált – talán XXIII. Jánossal együtt

Közreadta Pető István, szombat, 2013, július 6 - 07:34
II. János Pál

A lengyel pápa kanonizációs eljárása már az idén lezárulhat szentté avatásával. Ennek időpontja decemberben lehetne a hit évének végén - közölte a Szenttéavatási Ügyek Kongregációja az ANSA olasz hírügynökséggel. Korábban az olasz sajtó októberre jósolta II. János Pál szentté avatását, pápává választása 35. évfordulóján.

Jöjj, Szentlélek, Úristen!

Közreadta Kollár Csaba, kedd, 2013, május 21 - 13:06
A Szentlélek ábrázolása

A húsvéti idő lezárását, a Szentlélek eljövetelét ünnepli az Egyház május 19-én, pünkösdvasárnap. Az Egyház megszületésére és a Krisztustól kapott missziós küldetésre emlékezve ilyenkor a püspökök – szerte a világon – kiszolgáltatják a bérmálás szentségét, amely által a Szentlélek ma is eltölti a hívőket.

Ferenc pápa: A Szentlélek a bennünk aktívan cselekvő Isten

Közreadta Kollár Csaba, kedd, 2013, május 14 - 11:02

Pontosan két hónap telt el azóta, hogy Jorge Mario Bergoglio bíborost Péter utódává választották. Ferenc pápa szokásához híven május 13-án, hétfőn reggel is szálláshelyén, a vatikáni Szent Márta-ház kápolnájában mutatta be a szentmisét.

Feltámadt Krisztus! Alleluja!

Közreadta Kollár Csaba, kedd, 2013, április 2 - 12:31

Jézus a halálból való feltámadásával minden embert megajándékozott az örök élet reményével – ezt ünnepli az Egyház a kereszténység legnagyobb ünnepén, húsvétkor. A húsvét rávilágít arra is, mi Isten terve az emberrel: a halál hatalma alatt álló régi emberből új embert teremt az örök életre.

Életét adta értünk

Közreadta Kollár Csaba, péntek, 2013, március 29 - 07:47

Nagypénteken Krisztus kereszthalálára emlékezik a Katolikus Egyház. E napon az egyház nem mutat be szentmiseáldozatot, az úgynevezett csonka mise szertartásával fejezik ki a Krisztus halála felett érzett gyászt. A nagypénteki szertartás három részből áll: az igeliturgia olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel, a kereszt előtti hódolat, valamint a szentáldozás szertartása követik egymást. A templomokban általában délután három órakor, Jézus kereszthalálának időpontjában keresztútjárást is tartanak.

Oldalak

© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva