30 éve szentelték pappá Gábor atyát

Közreadta Pető István, szerda, 2020, június 17 - 20:02

Az Eucharisztia ünnepén, Úrnapján köszöntötte Gábor atyát Kollár Csaba világi elnök, Czibolya Gábor és dr. Kocsis András abból az alkalomból, hogy a napokban ünnepelte pappá szentelésének 30. évfordulóját.

Papnak lenni annyi, mint állandóan úton lenni. Az Isten útján. Mi hívők pedig rászorulunk az „útravalóra”,  sőt megköszönjük, ha „tarisznyánkba” beletesznek olyan szellemi, lelki táplálékot,  amelyet Gábor atya is minden Szentmisén  tudatosít bennünk. Figyelmeztet minket: ne felejtsük el, a földi élet csupán felkészülés az Örök Életre, ahová eljuthatunk, amit Isten ajándékoz nekünk. Ez csak idő kérdése.

Nagy úr az idő, de még nagyobb az Idő Ura. Minden napunkat neki kell megköszönnünk, és neki kell számot adni arról, hogyan használtuk fel azt az  időt, amelyet tőle kaptunk.

Az életünkben azonban vannak olyan események, évfordulók, amelyek különösen is hálaadásra és számadásra indítanak minket. Minden pap életében ilyen alkalom a pappá szentelésének az évfordulója. Nem is olyan régen itt ünnepeltük, ebben a Templomban a jubiláns ezüstmisét, és most Egyházközösségünk Főtisztelendő plébánosa, Kiss Gábor atya ebben az évben ünnepeli pappá szentelésének 30. évfordulóját, valamint születésnapja is most, június végén lesz. Ebből az alkalomból tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Jászfényszarui Egyházközség nevében.

Gábor atya 2011-ben került Egyházközségünkbe, 9 éve. Ez idő alatt, minden erejével törekedett jobbá tenni hitéletünket, próbál a keresztény úton tartani bennünket. Aranyszájú Szent János így ír:

„A pap, a földön tölti be ugyan hivatását, de a mennyei hatalmasságokkal egy sorban van. Nem ember, nem angyal, nem arkangyal, se más teremtett hatalom, hanem maga a Vigasztaló rendelte ezt a szolgálatot, és ő is ad erőt, hogy bár testben maradva, de  angyali szolgálatot teljesíthessenek.”

Vianney Szent János a plébánosok védőszentje így nyilatkozik:

„A szentség az embert Istenhez emeli. A pap olyan ember, akit Isten minden hatalommal felruház. Elmondhatjuk, hogy minden boldogság, minden kegyelem, minden mennyei ajándék a pap által érkezik el hozzánk. A pap, nem érti meg hivatása nagyságát, míg el nem jut a mennybe. Ha már itt a földön megértené, bele is halna, de nem a félelembe, hanem a szeretetbe!”

Czibolya Gábor képviselőtársunk egy verssel készült erre az alkalomra, hallgassuk meg előadását!

Gábor atya (vezessen „kézen fogva a Mester”) és Mindenszentek, templomunk védőszentjei,  erősítsék meg hitedet és kísérjék kitüntetett figyelemmel további egyházi szolgálatod, adjanak neked hozzá erőt, egészséget, türelmet, és a szentlélek kegyelmét! Ezen a jeles évfordulón Isten áldjon, és éltessen sokáig!

 

30 éve szentelték pappá Gábor atyát
30 éve szentelték pappá Gábor atyát
30 éve szentelték pappá Gábor atyát
30 éve szentelték pappá Gábor atyát
30 éve szentelték pappá Gábor atyát
30 éve szentelték pappá Gábor atyát

Kategóriák 

Jászfényszaru
© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva