Aktuális elmélkedés

Közreadta Kollár Csaba, szerda, 2012, december 12 - 09:32

A mai napon Horváth István Sándor atya által elektronikusan továbbított Evangélium nagyon is aktuális témát érint ezt szeretném közzétenni :

 2012. december 12. – Szerda

   Abban az időben Jézus így szólt az őt követő emberekhez: „Jöjjetek  hozzám mindnyájan,  akik  fáradtak  vagytok,  és  terhek  alatt  görnyedtek:  én felüdítelek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem,  mert én szelíd vagyok és alázatos szívű,  és nyugalmat talál lelketek. Mert  az én igám édes, és az én terhem könnyű.” Mt 11,28-30

   Elmélkedés:

   Sokan úgy  érzik,  hogy  Isten törvényei  és  parancsai  korlátozzák  vagy elveszik  szabadságukat.  El   kell  ismerni,   hogy  Isten   törvényeinekmegtartása  bizonyos  esetekben  valóban  nehéz.  De  emberi   szabadságomsemmiképpen sem szűnik meg, ha elfogadom Isten játékszabályait,  elfogadomaz általa felállított korlátokat és határokat.  A bűn, azaz  a parancsok megtagadása  és nem teljesítése  feltételezésekre épül. Annak feltételezésére,  hogy önmagam ura  vagyok és nincs  szükségem
   Istenre. A bűn annak feltételezésén alapul, hogy az Istennel való szakítás jó lesz számomra és semmilyen hátrányos következmény nem ér. De hová vezet az Isten  nélküli élet?  Hová  vezet az  Isten nélküli  szabadság?  Meddig juthatok saját  terveimmel és  elképzeléseimmel,  ha azokból  hiányzik  az Isten? Az Isten nélküli szabadság valójában a bűn szolgaságát és  rabságát jelenti. Ha elszakadok  Istentől, a  bűn börtönébe zárom  magamat. Ha  nem veszem magamra Krisztus igáját, azaz az ő törvényeit, akkor azonnal a  bűn igája  nehezedik  rám.  Krisztus  igájának  felvétele  azt  jelenti,  hogy elfogadom Isten  uralmát  felettem.  Elfogadom  akaratát  és  irányítását, elfogadom, hogy szeret és az üdvösségemet akarja.
   Isten parancsait meg  lehet tartani  kényszerűségből is.  A jelképes  igát lehet hordozni kényszerből  is. De mennyivel  értékesebb, ha  szeretetből, Isten  iránti  szeretetből   hordozom.  Ekkor   válik  könnyűvé,   könnyen hordozhatóvá. Ennek fényében  új értelmet kapnak  Jézus szavai:  „Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem,  mert én szelíd vagyok és  alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én  terhem könnyű” (Mt 11,29-30).
   © Horváth István Sándor

 

Kategóriák 

Üzenet
© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva