Közös úton járni - Beszélgetés Kiss Gábor atyával

Közreadta Pető István, péntek, 2022, március 18 - 20:26

Ternyák Csaba érsek úr újévi körlevelében arra a megújulási folyamatra helyezi a hangsúlyt, amelyet Ferenc pápa a 2023-ra összehívott püspöki szinódussal útjára indított. Az Egyház, Isten népe nem statikus, mozgásban van. A szinódus szó jelentése is ezt fedi: szünodosz =  szün+hodosz, vagyis együtt úton lenni, közösen járni. A szinodalitás során nem pusztán az Egyház közösségi jellegére, de közös feladataira és küldetésére is irányítjuk a figyelmünket. A szinodális folyamat olyan, mint egy közös zarándoklat, amelynek során párbeszédre lépünk egymással.

A hosszú bezártság, a bizonytalanság, a pandémia velünk élő valósága nehéz helyzetbe hozta az egyházközségeket is, és ez alól Jászfényszaru sem kivétel. Az alábbi kérdésekkel kerestem fel  a Mindenszentek Plébániát.

Hogyan látja az eltelt időszakot településünk plébánosa, Kiss Gábor atya?

10 éve, hogy itt vagyok közöttetek, mintha tegnap lett volna, de ilyen se volt soha, hogy becsukjuk a templomokat. Nehéz idők, de sok hős vesz körül bennünket, akik helyt álltak, köszönet illeti őket. Bizonytalan lett az életünk, nem is nagyon tervezek, csak éljük túl. A közösségeinket padlóra tette ez az időszak. Ugyanakkor én azt érzékeltem, hogy az online szentmisék elindításával Jászfényszaru is csatlakozott más plébániák ilyen irányú kezdeményezéseihez, s ezért sokan nyilvánítottak köszönetet. 2021-ben pont a húsvét előtti időszakban, ez a kapcsolat is sokat jelentett a hívőknek. Átlagosan mintegy 80 fő követte a közvetítéseket. Aztán Úrnapján már lehetett körmenetet is tartani, sátrakat díszíteni. A nyár folyamán pedig zarándoklatokat szervezni, hittantáborokat tartani.

10 éves szolgálatodat is augusztus elején köszönte meg a fényszarusi képviselőtestület. Hogyan emlékszel vissza az ideérkezésedre?

Míg élek, nem felejtem el, hogy eljöttek értem Jászfényszaruból. 1992-93-ban voltam Jászberényben káplán, akkor a Vinculum közösség szervezésében volt itteni családokkal is kapcsolatom, és többször  jártam Jászfényszarun,  családoknál.
Itthon érzem magam. Emlékszem, amikor lejöttem Hatvannál Fényszaru felé, ugyanaz az illat fogadott, mint otthon Kunszentmártonban (ami  Jászapáti telepítésű város, azaz jászok lakják). Ezek nem hétköznapi indíttatások. Ideérkezésem után szükséges volt átalakítani a plébániát, jó kapcsolatba kerültem az itt dolgozó szakemberekkel.

A 2014-15-ben megépült új rész közösségi térrel gazdagította a plébániát. Itt van arra lehetőség, hogy egy időben foglalkozzunk a családokkal, s mégis elkülönülve térben. Családpasztorációs programok, családi hét, Mária út záró agapé, kiállítások, tábori programok, mind itt kerülnek megvalósításra.
Nagyon sokan sokfélét gondolnak az egyházról. Ha megnézzük, hogy mi a funkciója, láthatjuk, hogy a legfontosabb, hogy az egy helyen élő emberek megtanuljanak együtt élni és együtt gondolkodni. A jó Isten elgondolta, hogy milyen egy jól működő emberi közösség, s minél inkább engedelmeskedünk ennek az általános tervnek, annál jobban megvalósul. Minél önzőbbek vagyunk, annál többször megtörik az áramkör. Meg kell tanulnunk kijönni egymással. A településeink lelke az egyház. Arra való, hogy kisegítsen bennünket önzéseink bezártságából. Ehhez hasonló intézmény nincs másik az emberi társadalmakban.

Az elmúlt évek hoztak egyfajta létbizonytalanságot. Azt gondolnánk, hogy egy kicsit megszeppentünk, de valahogy kihaltak a természetes reflexek. A média befolyásoltság ereje hatalmas, az egyház közösségteremtő hatékonysága elapadt.

Mit tehetünk, hogy mindezen tudjunk változtatni?

A szeretet tettekben nyilvánul meg és szolgálat útján gyarapszik. 2015. óta van katolikus iskola. Azt gondolom, hogy az iskola jó kezekben van. A pedagógusoknak sok türelemre van szükségük. A keresztény iskolának az a célja, hogy kinevelje az igaz embert. Ez abban nyilvánul meg, hogy a fiatalok eljussanak az evangéliumi életre, az Isten és az emberek szeretetére. A szeretetet azonban nem lehet kikényszeríteni, ezért türelmesen viseljük a kisebb-nagyobb nehézségeket, ugyanakkor bízunk abban, hogy egyre többen értik meg Krisztus szeretetre hívó szavát.
Az igazi szabadság úgy tud megnyilvánulni, ha megtanulunk együtt gondolkodni és ebből fakadóan együtt cselekedni egymásért.

Köszönöm a beszélgetést. Isten áldjon!

Adott tehát a feladat, gondolkodjunk el valamennyien néhány kérdésen: Mit tehetnénk azokért, akik eltávolodtak az Egyháztól? Milyen az az egyházi közösség, amelyhez szívesen tartoznánk?

Nagyné Kiss Mária

Kategóriák 

Jászfényszaru
© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva