Mária-zarándokút Jászfényszarun

Közreadta Pető István, szerda, 2013, április 3 - 07:29

2013. március 23-án zarándokok érkeztek városunkba, pontosabban a Mindenszentek plébániára és templomunkba. Nagy érdeklődéssel vártuk őket, mivel Kiss Gábor atya már napokkal előtte jelezte érkezésüket. Kik is ők? Milyen hírrel érkeztek?
Délután négy órára érkeztek hozzánk gyalogosan. Részt vettek a szentmisén és utána a Szent István kápolnába invitáltuk őket kötetlen beszélgetésre. Amint azt megtudtuk, az un. Mária út szervezése kapcsán látogattak el hozzánk.

Mi a Mária Út?

A Mária Út több mint turistaút, több mint zarándokút, több mint értékes program, több mint értékek gyűjteménye, több mint az önismeret útja, több mint új szemlélet, több mint jó társaság, több mint kultúra, több mint szakralitás, több mint turisztikai ajánlat, több mint spirituális élmény, több mint Közép-Európa felfedezése, több mint az országkép gazdagítása – több mint 1400 km...

A zarándokút igazából két fő útvonalból tevődik össze: A kelet-nyugati tengely az ausztriai Mariazell és az erdélyi Csíksomlyó között húzódik, illetve az észak-déli útvonal a lengyelországi Czestochowatól a Bosznia-Hercegovinában található Međugorjeig terjed. Így egy Közép-Európát átívelő keresztet kapunk. Ezt további alternatív utak és leágazások egészítik ki, felfűzve ez által a különféle zarándokhelyeket, természeti, épített, valamint kulturális értékeket.

A Mária Út, mint idea három pillére:

  1. A spiritualitást, illetve a mindennapi élet hajszájából való kiszakadást keresők számára egy vonzó, értékeket hordozó, biztonságos zarándokhálózat létrehozása.
  2. A kereszténység értékeinek megőrzése és továbbadása a jövő nemzedékeinek.
  3. Közép-Európa vallási és kulturális értékeinek megismertetése a világgal.

Kik a szervezők? A Mária Út Közhasznú Egyesület

Az egyesület nyitott, országos szervezésű, jelenleg mintegy félszáz tagja van. Az egyesület fő célkitűzése a Mária kegyhelyek összefogása Magyarországon, illetve hogy a már meglévők is felfrissüljenek, megteljenek zarándokokkal.

Talán nem mindenki tudja, hogy az elmúlt évtizedekben felnőtt nemzedékek nagy részének szókészletéből hiányoznak az olyan szavak, mint ÁLDÁS, GONDVISELÉS, FOHÁSZ, KEGYELEM, MEGTÉRÉS, stb. Ez egyben azt is jelenti, hogy ezeknek az embereknek Isten, az erkölcs a hit nem mond semmit, csak élnek máról holnapra és a legtöbbjük nem találja a helyét. Szükséges tehát, hogy a keresztény emberek mozduljanak ki a „zárt” helységekből és  induljanak el a kegyelmekért hiszen nagy szükség van rá a mai világban.

Itt kapcsolódna be városunk is a Márianosztra-Vác-Máriabesnyő-Jászberény társútba, ahol mi jászfényszarui lakosok is becsatlakozhatunk! Erre megvan a lehetőség, ezért érkeztek hozzánk a szervező- zarándokok.Kaptunk konkrét ajánlatot arra, hogy miként tudna Jászfényszaru csatlakozni ehhez a zarándokúthoz. A részletekkel egy későbbi időpontban fogunk jelentkezni. Aki jobban meg szeretné ismerni az egyesület múltját- jelenét, az keresse a következő internetes címet: http://mariaut.hu, ahol az út interaktív térképe szintén megtalálható: http://mariaut.hu/tart/bigmap.

A nálunk járt zarándokok a következő emailt juttatták el hozzánk:

Kedves Galga - Zagyva- mentiek, Jász-földiek!
Kedves Zarándok Barátaink!

Jelen zord időben, hófödte tájakra kitekintve is melengető érzés a Virágvasárnapi hétvégére gondolnunk.

Kedves Zarándok-Barátaink!, amikor is Őseitek földjén tehettünk Mária-útkereső lépéseket Felétek, maradandó élményeket adott a Veletek találkozás. A lélek kicsi hídjait kezdtük alapozni, Egymásért- lépésekkel imával, majd rövid találkozásokkal.

Minden fáradozásunkat kárpótolt az a jóleső érzés, hogy értékelitek a Máriaút zarándokút-építő tevékenységét, a búcsújáró hagyományok felélesztésére tett lépéseinket. Ezt is felülmulta vendégszerető fogadástok, a templomok és hívek közösségével találkozás.

A turai plebánián János atya nemcsak étellel marasztalt, hanem a jövendő gyalogos zarándoklatainkhoz szállást is igért.

Jászfényszaru templomához szentmise kezdetére értünk oda. Mise után agapé keretében fiatal s idősebb hívek karéjában megbeszéltük a zarándoklét tapasztalatait. Örömmel vettük a helyiek megerősítését abban, hogy zarándokolni jó. Kántorasszonyuk Évike szorgalmazza a kerékpáros és gyalogos zarándoklatokat is.

András és Mónika családjánál tölthettük a pihentető éjszakát, miután vacsora közben jót beszélgettünk az életté váltható ige tanúlságairól. Mondhatni hitünkben is felfrissülve indúlhattunk reggel tovább a Zagyva partján. Lélekben az egész plebániai közösségtől búcsút vettünk, áldást kérve városukra. Anikó testvérünkkel már a Szentlőrinckátai szentmisén újratalálkoztunk, amint hittanosai körében szolgált.

A jászság fővárosába menet lassabb volt a kelleténél, hiszen nincs folyami gát, így kis kitérővel értük el a jobbnak tűnő földutat, mely keletebbre esik a Zagyvától, érintve Kerekudvar volt uradalmat. Itt kápolna van s lelkiségi találkozóhely is. Innen Anti öcsém forró teájával folytattuk utunkat. Vendéglátóinkat kicsit megvárakoztattuk Jászberénybe érve - utólag is bocsánat érte - Annál nagyobb örömmel találkoztunk aztán kedves jász testvéreinkkel a Barátok templománál. A vonat indúlásig szűk időben is szakavatott ismertetőt kaptunk a szép templom belsőről, porcinkulai kápolnáról, a ferencesek s jászok léleknemesítő kapcsolatáról. Terített aztalnál fogyaszthattuk el Katika, Gabika, Julika, s jószivű jászok friss főztjét, sütijeit. A baráti beszélgetésnek sajnos hamar véget vetett a vonat indúlás kényszere. Utólag is hálásan köszönjük vendégszeretetüket, remélve, hogy a zarándokút építése hamarosan folytatódik, s lélekben is kapcsolatban maradunk egymással.

Kedves Testvérek Mindannyian, Veletek jártuk ezt a bejáró utat, Veletek együtt vagyunk zarándokok. Köszönjük a Virágvasárnapi Veletek örvendezést!

Reméljük így lesz ez Sarlós-Boldogasszony előtti napokban is, amikor a közösen kijelölt úton imában énekben összeforrva érkezünk meg Máriabesnyői Bazilika kegyhelyre, hálát adni a Kárpát-Haza Összmagyarság búcsúján az Isteni megtartó kegyelmekért. Legyen ez az út Lélektől- Lélekig építve Teremtő Istenünk nagyobb dicsőségére!

Akik most lépdeltek: Katona Pali, Pocsai János, Mihályi János és Antal, Nagy András, ...Lukács, Ti Mindannyian szivélyes vendégváró Testvérek!

Kollár Csaba

A Mária Út vázlata

Kategóriák 

Üzenet
© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva