A Szentcsalád szobor

Közreadta Pető István, kedd, 2011, április 19 - 09:10

Városunk második legrégebb műemléke a Templomkertben a templom északi oldala mellett látható mészkőből faragott Szentcsalád szobor. A szobor egyedi művészi megjelenése miatt műemléki védettség alatt áll. A műalkotáshoz szorosan kapcsolódnak az 1700-as évek közepe táján Fényszarun jelentős, jómódú családként számon tartott redemptus Szalmások, kik közül többen az akkori község legmagasabb tisztségét a főbírói hivatalt töltötték be. Azonban a család rejtélyes módon még a XVIII. század végén eltűnik a település életéből, valószínűleg kihaltak.

A Szentcsalád szobrot a család egyik tagja, Szalmás József állította 1769-ben. Sajnos ez idáig nem derült ki, hogy milyen célból döntött így. Elképzelhető, hogy fogadalomból, vagy hálából készítethette. A szobrot faragó mester nevét sem ismerjük, hiszen e korban a művészek csak igen ritkán jelölték kézjegyüket munkáikon. Az egyszerű álló téglatest talapzaton található felirat mai helyesírással így hangzik: Szalmás József költségével állíttatott az Úr 1769. évében (Anno Domini). A talapzatra állított korinthoszi oszlop tetején láthatjuk a Szentcsalád szobrát. Középen a gyermek Jézus Krisztus látható, aki szülei kezét fogja jobb oldalán Szűz Máriával, balján pedig Szent Józseffel.

Ma a szobor környéke szépen rendezett, díszkővel van burkolva, sőt a műemlék előtti márványtáblán a szobor neve is fel van tüntetve. Bár a szobor jó állapotban látható, az idők folyamán a mészkő több helyen megsérült, ezért célszerű lenne a műemléket restauráltatni, hogy ismét teljes szépségében pompázhasson.

Az eredeti felirat:

SZAL
MÁS IOSEF
KÖLTSÉGÉ
VEL ALLIT
TATOTT
AO DNI
1769

Farkas Kristóf Vince

Kategóriák 

Helytörténet
© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva