A Szentháromság oszlop

Közreadta Pető István, kedd, 2011, április 19 - 09:17

A Templomkertben történő barangolásunkat tovább folytatva, most a Szentháromság oszlopot szeretném bemutatni. A XVII. századtól kezdve a legtöbb településen a pusztító pestistől való megszabadulás után felállították a római katolikus egyház egyik legfontosabb tételének a Szentháromságnak a szobrát. A tétel szerint: Egy Isten van, de az csodálatos módon három személy: Atya, Fiú (azaz Jézus Krisztus) és Szentlélek.

A Jászfényszarun található Szentháromság szobor a templom déli oldala mellett látható, melyet Ézsiás János és neje Kiss Erzsébet állítatott 1903. november 8-án, a felállítás indokát azonban homály borítja. A szobrot Baly György kőfaragó és szobrászmester készítette jászberényi műhelyében. Baly 1886-ban alapította meg műhelyét és az évek alatt, Jászság szerte alkotott művészi kivitelezésű egyházi jellegű szobrokat illetve síremlékeket. Sőt művei a Jászságon kívül több helyütt megtalálhatók, így Hatvanban az óhatvani katolikus templommal szemben lévő Szentháromság szobor is az ő műve. A hatvani szobor érdekessége, hogy szintén 1903-ban készült, és a talapzat kivételével (mely Hatvanban díszesebb és még két mellékalakkal díszített) teljesen megegyezik a Fényszarun láthatóval.

Érdekesség, hogy a jászfényszarui Szentháromság oszlop alapozásakor emberi csontokat is találtak, ezért értesítették a jász származású Hild Viktort, aki egy 1700-as évek elejéről származó férfi koponyát ásott ki, melynek különleges lelete egy kunsüveg darab, mely a kedvezőtlen klimatikus viszonyok ellenére is megmaradt. A Szentháromság szobor neoklasszicista stílusú alkotás. A téglatest talapzaton korintoszi jellegű oszlop áll. Az szobron az egyházi tant megjelenítve, az oszlopfő tetején a Szentháromság alakjai láthatók. Mivel azonban a fényszarui szobor alakjai jelentősen sérültek, ezért szobrunk alakjait a hatvani Szentháromság emlékmű alapján kell rekonstruálni. Az oszlopfő tetején felhőtrónuson baloldalt az Atya trónol, bal kezében gömböt tart, mely talán a Földet jelképezi. Jobb kezében pedig díszes jogart tart. Feje mögött az Atyaistenre utaló háromszög látható. Az Atya jobbján a Fiú ül, aki jobb kezében hosszú négyszögletes oszlopot tart, bal kezét pedig szívére helyezi. Feje mögött díszesen faragott glória található. Az Atya és Jézus Krisztus között a Szentlélek megszokott ábrázolása szerint galamb formájában látható. Mögötte sugarasan szétáradó glória látszik. A szobor érdekessége, hogy a három alakot a művész egy kőből faragta ki, így a középen található Szentlélek alakja szinte azt a látszatot kelti, hogy az Atya és a Fiú között lebeg.

A szobrot legutóbb 1995-ben Főglerné Kolozs Marcella restauráltatta, azonban mára sajnos ismét jelentős felújításra szorul. Valószínűleg az 1990-es évek végén végzett feltárások alatt az előkészítő munkálatokkor a szobor Atya figurájának fejét letörték és azt egy a testhez nem illő amatőr kivitelezésű alaktalan férfifejjel helyettesítették. Jézus Krisztus jobb kezében tartott oszlop a kéztől felfele hiányzik. A Szentlélek alakja pedig teljesen megsemmisült. Tehát az oszlop névadóinak szobrai erősen hiányosak és lepusztultak.

 A Szentháromság szobor mellett négy faragott kőoszlop is látható, egykor ezek az oszlop kerítéseként szolgáltak. Az oszlop két oldalán látható kiöregedett és megnyúlt tuják eltakarják a szobrot így inkább rontják annak környezetét, ezért célszerű lenne az örökzöldeket kivágni és helyettük kissé távolabb új növényeket ültetni.

 A szobron látható feliratok:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÁLLITTATTA
ÉZSIÁS JÁNOS
és neje
KISS TERÉZIA
1903.

Baly Gy.
J.berény Vásárut

 

FELÚJÍTTATTA
FŐGLERNÉ
KOLOZS MARCELLA
1995

Farkas Kristóf Vince

Kategóriák 

Helytörténet
© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva