Üzenet

Az olvasók lelki épülését szolgáló bejegyzések, imádságok, elmélkedések.

Szent  Miklós - a legendától a Mikulás-házig

Közreadta Kollár Csaba, szerda, 2012, december 5 - 12:48

A hagyomány szerint amikor a myrai püspök meghalt, a környék egyházi elöljárói összegyűltek, hogy megválasszák az utódot. Éjszaka egyikük szózatot hallott: „Holnap délben állj a templom kapujába! Az első embernek, aki akkor belép, Miklós lesz a neve, őt szenteljétek püspökké.” S valóban, Miklós, Isten hűséges szolgája lépett elsőként a templomba, és az égi szózatra hallgatva – bár eleinte tiltakozott – püspökké választották, majd szentelték.

Az Úr eljövetele

Közreadta Kollár Csaba, péntek, 2012, november 30 - 15:50
Az Úr eljövetele

Idén december 2-án veszi kezdetét az advent, amely a karácsonyra való lelki felkészülés négy vasárnapot felölelő időszaka. A Jézus születésének ünnepére való várakozást a böjt, a bűnbánat és a tettekben megnyilvánuló jócselekedetek mellett a kifejezetten csak erre az időre jellemző katolikus szertartások és szokások is segítik.

Advent

Közreadta Kollár Csaba, hétfő, 2012, november 26 - 13:55

Mit jelképez az adventi koszorú?

Ádvent a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, és vízkeresztig tart. Advent első vasárnapja egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti.

Az adventi koszorú

Márton-napi „ludasságok”

Közreadta Kollár Csaba, kedd, 2012, november 13 - 11:46

A legenda szerint Szent Márton a római császár katonájaként egy hideg téli estén köpenyének felét odaadta egy nélkülözőnek. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus alakjában. Márton innentől kezdve Istent szolgálta, megkeresztelkedett. Tudjuk azt is, hogy jó cselekedeteiért püspökké akarták szentelni. Ő azonban nagy alázatosságában a ludak óljába bújt. A szárnyasok azonban gágogásukkal óriási zajt csaptak, így árulva el Márton rejtekhelyét.

Jézus pere - a jogász szemével

Közreadta Kollár Csaba, szerda, 2012, november 7 - 16:31

Régebben az utak mentén számtalan feszület, pléhkrisztus figyelmeztette az utazót, döntenie kell: közömbösen, esetleg megvetően megy el mellette, vagy bűnbánattal fejet hajt a mindent odaadó szeretet előtt. Jézus szenvedése, kereszthalála e kétféle viszonyulást indítja el az emberekben kétezer éve. Jézus áldozatáról beszélni a hívő embernek kötelesség, hiszen ez önmaga és az értetlenek számára is a szeretet misztériumának mélyebb feltárását, megismerését jelenti.

Rózsafüzér ima szemlélődő módon

Közreadta Pető István, szombat, 2012, október 27 - 21:02
Rózsafüzér - forrás:ehow.com

Október a rózsafüzér hónapja. Az imádság egyik egyszerű és de igen mély formája a rózsafüzér. Lehet persze nagyon gépiesen és monoton módon is imádkozni, de ez az imamód sokkal többet rejt magában. A rózsafüzért lehet meditatív, szemlélődő módon, a Szentírást olvasva imádkozni. Hogyan? Erről szól a jezsuiták hivatásról szóló honlapján olvasható írás.

Szentségekhez vezető foglalkozások

Közreadta Dr. Kocsis András, péntek, 2012, szeptember 7 - 22:22

Hamarosan itt a honlapon is tájékoztatást adunk az elsőáldozás, bérmálkozás, keresztség, házasság szentségéhez vezető foglalkozásokkal kapcsolatban. Az érintett iskolás korosztályokat levélben is értesíti Kiss Gábor Plébános Úr.

Jöjj, Szentlélek, Úristen!

Közreadta Pető István, szombat, 2012, május 26 - 08:28
Forrás: http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=1802

A húsvéti idő lezárását, a Szentlélek eljövetelét ünnepli az Egyház május 27-én, pünkösdvasárnap. Az Egyház megszületésének és a Krisztustól kapott missziós küldetésnek az emlékére a püspökök - szerte a világon - ilyenkor szolgáltatják ki a bérmálás szentségét.  

"Hát nagyszombaton mit fogsz tenni..."

Közreadta Pető István, szombat, 2012, április 7 - 15:28

"hát nagyszombaton mit fogsz tenni
szent fiam mit fogsz szenvedni
akkor anyám koporsómba
bészállok a gyászos síromba

húsvét napján mit fogsz tenni
szent fiam mit fogsz művelni
akkor anyám feltámodak
mennyországba uralkadok "

Stabat Mater

Közreadta Pető István, péntek, 2012, április 6 - 15:00

"Áll a Golgota keresztje,
Isten Fia felfeszítve,
Vére Lelked mossa át,
Bűneidért halt halált.

Nézz föl hittel a keresztre,
Bűneidet nem feledve.
Az Atyánál egykoron,
Emlékezz rám Jézusom."

Könyvajánló: XVI. Benedek: A világ világossága. A pápa, az egyház és az idők jelei.

Közreadta Pető István, szombat, 2012, március 17 - 10:09
A világ világossága - a pápa, az egyház és az idők jelei - Beszélgetés Peter Seewalddal

XVI. Benedek pápa szereti Don Camillo és Peppone történeteit is – derül ki Peter Seewald német újságíró Joseph Ratzingerrel készített harmadik riportkötetéből, melynek címe: A világ világossága. Az interjúkat 2010 nyarán, Castel Gandolfo pápai rezidenciáján vették fel, egy hét alatt. Az előző két riportkötet idején Ratzinger még a Hittani Kongregáció prefektusa, bíboros volt – most pedig pápa.

Hamvazószerdán kezdetét veszi a nagyböjti idő

Közreadta Pető István, kedd, 2012, február 21 - 18:36
Hamvazószerda - forrás: http://szatmartv.ro

A húsvétra felkészítő negyvennapos böjt hamvazószerdán veszi kezdetét, amely idén február 22-ére esik. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére készülnek, a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével. Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke február 22-én 17 órakor az esztergomi bazilikában mutat be szentmisét a nagyböjt kezdetén.

Könyvajánló: Iránytű a Végtelenhez

Közreadta Pető István, kedd, 2011, június 21 - 18:23
Iránytű a Végtelenhez - forrás:helikon.hu

Isten egyik legcsodálatosabb vonása, hogy megszólal, megszólít, és ebből a párbeszédből élet, fény fakad az életünkben. Talán az emberi civilizáció egyik legmeghatározóbb Istennel folytatott beszélgetése Isten tíz, életet jelentő szava, a „Tízparancsolat” és a Jézus Krisztus által megfogalmazott „szeretet parancsa”. Az életre, boldogságra vezető isteni tanácsok, útmutatások, a köztudatba mint „parancsolatok” ivódtak be, a szabadság korlátját, a kibontakozás kerékkötőjét is jelentik, ezért sokan kapásból elutasítják őket.

Pünkösd

Közreadta Pető István, vasárnap, 2011, június 12 - 10:14
Pünkösd - forrás: clericalwhispers.blogspot.com

A húsvéti idő a feltámadást követő ötvenedik napon, pünkösd ünnepével zárul, amelyet idén június 12-én tart meg az Egyház. Ekkor a harmadik isteni személy, a Szentlélek kiáradását és az Egyház megszületését ünneplik a katolikusok. A püspökök – erre emlékezve – szerte a világon kiszolgáltatják a bérmálás szentségét, amely az evangélium hirdetéséhez ad kegyelmet. Mózes korától kezdve húsvét után hét héttel tartották a „hetek ünnepét”, amelyet hellenista hatásra pentékoszténak (ötvenedik nap) neveztek. Az ötvenedik nap eredetileg aratási, hálaadási nap volt.

Feltámadt Krisztus!

Közreadta Pető István, hétfő, 2011, április 25 - 19:33
Resurrection of Christ

A húsvéti vigíliát követő, húsvétvasárnap hajnali ünnepi szentmise az V. századra vezethető vissza. A szertartás során, a szentlecke után a XI. századtól kezdődően éneklik a sequentiát, amely a feltámadt üdvözítő Krisztusnak, a mi húsvéti bárányunknak a dicséretét zengi. A húsvéti ünneplés részeként a húsvéti gyertya mindig a szentély vagy az oltár közelében áll. A húsvéti gyertya Jézusra, a „világ Világosságára” emlékezteti a híveket.

Oldalak

© 2011 Római Katolikus Egyházközség, Jászfényszaru - Minden jog fenntartva